Μύνημα του Πρωθυπουργού κ. Κων. Σημίτη με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των πολυτέκνων

 

Με την ευκαιρία της Ημέρας των Πολυτέκνων, εύχομαι στις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας μας υγεία, προκοπή και κάθε ευόδωση των προσπαθειών τους. Γιατί οι προσπάθειες που καταβάλλουν για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους είναι και μεγάλες και δύσκολες και τις περισσότερες φορές γίνονται κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Αναγνωρίζουμε το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες στη δημογραφική εξέλιξη της χώρας μας. Η Ελλάδα, δυστυχώς, χαρακτηρίζεται από μείωση της γεννητικότητας, καθώς και από γήρανση του πληθυσμού. Πληρώνει πανάκριβα το τίμημα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

 

Ωστόσο, η κυβέρνηση αναπτύσσει συστηματική δημογραφική πολιτική για την ενίσχυση της γεννητικότητας και επαναφορά του δείκτη γονιμότητας σε 2,1 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, που είναι το επίπεδο φυσικής αναπλήρωσης του πληθυσμού. Οι πολύτεκνες μητέρες συνεισφέρουν δύο φορές τουλάχιστον η καθεμιά σε αυτό το σκοπό με το να δίνουν τέσσερα και πλέον παιδιά στην Ελλάδα που τόσο έχει ανάγκη.

Συγκεκριμένες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής μας είναι προσανατολισμένες προς τις πολλαπλές ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει ευνοϊκές διατάξεις σε σχέση με την απασχόληση, αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις για την πραγματική αύξηση του εισοδήματος των πολύτεκνων οικογενειών. Εφαρμόζει σχετική επιδοματική πολιτική, παρ' ότι αυτή δεν αποτελεί πανάκεια. Ωστόσο, η αναμόρφωση του επιδόματος για το τρίτο παιδί αναμένεται να ενθαρρύνει τις γεννήσεις.

Κυρίως, όμως, η κυβέρνηση δίνει έμφαση σε πολιτικές για τη στήριξη της μητέρας, η οποία συνήθως είναι εργαζόμενη.

Δημιουργεί νέους παιδικούς σταθμούς, ενισχύει υπάρχοντες και διευρύνει το ωράριο λειτουργίας τους. Μεριμνά για το σωστό οικογενειακό προγραμματισμό και την περιγεννετική φροντίδα.

Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι άξιες συγχαρητηρίων. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις μέσα στον προγραμματισμό της οικονομικής μας ανάπτυξης, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των πολύτεκνων οικογενειών. Η Ελλάδα, πράγματι, τις έχει ανάγκη.

Πρόσφατα άρθρα