Διευκρίνιση αναφορικά με την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο υπουργείο Παιδείας  σχετικά με τη χρονική διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, η Διευθύντρια Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του υπουργείου Ευδοκία Καρδαμίτση, με έγγραφό της ενημερώνει   ότι "η άδεια της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ όπως τροποποιήθηκε με την παρ 4 αρ. 37. του Ν.3986/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. Ε περ. 2 αρθ.16 του Ν.1566/1986, μπορεί να έχει συνολική διάρκεια έως τρία (3) σχολικά έτη και χορηγείται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Επισημαίνουμε ότι η άδεια αυτή χορηγείται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. Ε της περ.1 του άρθρου 16 του Ν.1566/1986".

Πρόσφατα άρθρα