Περισσότερες πληροφορίες  για την Ακαδημία  ποδοσφαίρου, εδώ

         "                    "            "    τα Βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εδώ

με προσφορές για πολύτεκνες οικογένειες και πολύτ. εκπαιδευτικούς...

Πρόσφατα άρθρα