Οι βασικοί στόχοι της ΑΣΠΕ για την προάσπιση της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

Αρθρογράφος: - Δ/νση ΑΣΠΕ

Η Α.Σ.Π.Ε. αγωνίζεται:

Για την προάσπιση του θεσμού της οικογένειας.

 

Γιατί πιστεύει ότι η οικογένεια:

 - Είναι θεσμός ιερός με υψηλή αποστολή.

- Αποτελεί το εργαστήριο όπου σφυρηλατούνται οι χαρακτήρες.

- Διαμορφώνει και καταρτίζει τους αυριανούς τίμιους πολίτες.

- Είναι το κύτταρο που στηρίζει την κοινωνία και εξασφαλίζει υγεία στο κοινωνικό σύνολο.

- Είναι ο χώρος που καλλιεργούνται όλες οι αρετές και ιδιαίτερα αυτή της αγάπης.

 

Για την υλική και ηθική πρόοδο και προαγωγή των πολυτέκνων.

Γιατί θεωρεί ότι οι πολύτεκνοι:

 - Είναι οι αιμοδότες της Ελλάδος.

- Δεν αντιμετωπίζονται πάντα με την προσοχή που επιβάλλεται από την πολιτεία.

- Δεν απολαμβάνουν ίσης φορολογικής μεταχείρισης με τους αγάμους.

- Στηρίζουν με προσωπικές θυσίας και στερήσεις το Έθνος.

 

Γιατί θέλει και επιθυμεί:

 

- Το ξαναζωντάνεμα της Ελλάδος.

- Να ακούει χαρούμενες παιδικές φωνές.

- Να βλέπει τη ζωή να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει.

- Να αισθάνεται ότι υπάρχει ελπίδα.

- Να νοιώθει ότι ο τόπος έχει μέλλον και προοπτική.

 

Πρόσφατα άρθρα