ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 – 2016: Έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ)... 

Σελ 92( 1. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τα παιδιά αυξάνεται... 2. Η υγεία των παιδιών έχει επηρεαστεί αρνητικά από την οικονοµική κρίση. 3. Μείωση των γεννήσεων...):  Από διαπιστώσεις "καλά πάμε" Στουρν... Από πράξεις;;

Πρόσφατα άρθρα