ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ»

 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ομόφωνα: δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα «γάμου» ομοφύλων  στη  Σύμβαση  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων

 

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016, 

Δελτίο τύπου 

Η Οργανωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών "Μαμά μπαμπά & παιδιά" χαιρετίζει την σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην περίπτωση Chapin και Charpentier κατά Γαλλίας (Αίτηση αρ. 40183/07), στην οποία διευκρινίζεται ότι βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο όρος «γάμος» δεν έχει καμία άλλη έννοια εκτός από αυτήν της ένωσης μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. 

Η υπόθεση αφορούσε τον λεγόμενο «γάμο» ομοφύλων που  καταχωρήθηκε  από το Δήμαρχο κάποιου  γαλλικού δήμου  το  2004  παρά  το  γεγονός  ότι  την εποχή εκείνη (δηλαδή, πριν από την αμφιλεγόμενη νομοθεσία Loi Taubira, που εγκρίθηκε το 2013), η  γαλλική  έννομη  τάξη δεν  παρείχε  καμία  νομική  βάση για μια τέτοιους «γάμους».  Κατά συνέπεια,  ο ψευδής  «γάμος»  κρίθηκε άκυρος από  το  δικαστήριο  του  Μπορντό,  κατόπιν  αιτήματος  του  γραφείου του δημόσιου κατηγόρου /εισαγγελέα.

Με  αίτησή  τους  ενώπιον  του  ΕΔΔΑ,   οι  δύο  αιτούντες  ισχυρίστηκαν ότι  η  απόφαση  του Δικαστηρίου  να  ακυρώσει τον  "γάμο" τους, παραβιάζει το δικαίωμά τους  να  παντρεύονται  και  να  ιδρύουν  οικογένεια,   δυνάμει  του  άρθρου 12, καθώς και το δικαίωμα σεβασμού  της  οικογενειακής  ζωής  τους,  δυνάμει  του  άρθρου  8,  της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων. 

Αλλά  με σημερινή του  απόφαση  του, το ΕΔΔΑ  επιβεβαίωσε  ότι  ο  όρος  «γάμος»  στο  άρθρο  12  έχει  μια  σαφή  και  ξεκάθαρη  έννοια:  μια ένωση  μεταξύ  ενός  άνδρα  και  μιας  γυναίκας.  Αυτό  ήταν έτσι, όταν υιοθετήθηκε η Σύμβαση το 1950, και παραμένει έτσι μέχρι και σήμερα. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής πολιτών «Μαμά μπαμπά & παιδιά», Έντιτ Φριβάλντσκυ, δήλωσε:  «είναι  μια  μεγάλη  ικανοποίηση  να βλέπει κανείς ότι το Δικαστήριο  επιβεβαιώνει  και ενισχύει  τη  θέση  που  προωθεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία μας:  ο  γάμος  είναι  κάτι  μοναδικό  και ιδιαίτερο.  Ένας  από  τους  σκοπούς του γάμου είναι να παρέχει ένα μέρος όπου τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν με ευτυχία,  και  είναι  προς  το βέλτιστο  συμφέρον  του  παιδιού να  μεγαλώσει μέσα στην αγάπη και την ενότητα της μητέρας και του πατέρα. Η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  δεν παρέχει  απολύτως  καμία  νομική  βάση για να πιέσει τους εθνικούς νομοθέτες ώστε να επανακαθορίσουν το γάμο.  Αν  σε  ορισμένους  κύκλους, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ο «γάμος» ομοφύλων είναι  ένα  ανθρώπινο δικαίωμα,  αυτοί οι  ισχυρισμοί  είναι  ψευδείς,  χωρίς θεμέλια, και αντίθετοι προς την καλή πίστη». 

Η Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής, Μαρία Χίλντινγσον, πρόσθεσε:  «το  άρθρο 12  της  συμβάσεως  τοποθετεί  την  οικογένεια  σε  μια  άμεση  συνάφεια  με  το  γάμο.  Είναι  επομένως  σαφές,  ότι  η  σημερινή  δικαστική απόφαση  έχει επιπτώσεις  για τον τρόπο με τον οποίο  νοείται ο όρος  «οικογένεια»: βασίζεται στον γάμο μεταξύ  ενός  άνδρα  και  μιας  γυναίκας και στους απογόνους.» 

Περιγραφή: https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B87yORPz1eLDX2FrOWVadXIxQTg&revid=0B87yORPz1eLDSzRCN3RRVTBOUG44VEVGWlIyVFE3OEtvdnJNPQ

Παρακαλούμε επισκεφθείτε www.mumdadandkids.eu και να υπογράψετε για το γάμο και την οικογένεια! 

 

 

ENGLISH

 

The European Court of Human Rights confirms by unanimity: there is no Right to Same-Sex "Marriage" in the Human Rights Convention

 

Thursday 9 June 2016

Press release

The organizer's committee of the ECI "Mum Dad & Kids" hails today's decision by the European Court of Human Rights (ECtHR) in the case of  Chapin and Charpentier v. France (Appl. Nr. 40183/07), in which it is clarified that under the European Human Rights Convention the term "marriage" has no other meaning than that of a union between a man and a woman.

 

 

The case concerned so-called same-sex "marriages" that were registered by the mayor of a French municipality in 2004 despite the fact that at that time (i.e., prior to the controversial Loi Taubira, which was adopted in 2013) the French legal order provided no legal basis for such "marriages". As a matter of consequence, the false "marriage" had been declared void by the Tribunal of Bordeaux at the request of the public prosecutor's office.

By their application to the ECtHR the two applicants claimed that the Tribunal's decision to declare their "marriage" void violated their right to marry and found a family under Article 12, and their right to respect for their family life under Article 8, of the European Human Rights Convention. But with today's judgment the ECtHR has confirmed that the term "marriage" in Article 12 has a clear and unambiguous meaning: a union between a man and a woman. This was so when the Convention was adopted in 1950, and it remains so today.

The President of the citizens' committee "Mum Dad & Kids", Edit Frivaldszky, said: "It is a great satisfaction to see that the Court confirms and corroborates the position that our ECI is promoting: marriage is something unique and special. One of the purposes of marriage is to provide a place where children can grow up happily, and it is in the child's best interest to grow up in the love aund unity of his mother and father. The Human Rights Convention provides absolutely no legal base to pressure national legislators to re-define marriage. If in some quarters claims are made that same-sex 'marriage' is a human right, these claims are false, without foundation, and contrary to good faith".

The Secretary General of the committee, Maria Hildingsson, added: "Article 12 of the Convention places the family into a direct context with marriage. It is therefore clear that today's judgment has implications for the way in which the term 'family' is to be understood: it is based on the marriage between a man and a woman, and on descent."

 

Περιγραφή: https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B87yORPz1eLDX2FrOWVadXIxQTg&revid=0B87yORPz1eLDSzRCN3RRVTBOUG44VEVGWlIyVFE3OEtvdnJNPQ

Please visit www.mumdadandkids.eu and sign for marriage and family!

Πρόσφατα άρθρα