Κάντε κλικ:

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/8413359.pdf

σελ.12 άρθρο 10...

-

Επιμέλεια: AlfaVita.gr

Στο άρθρο 10 της τροπολογίας που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όσων δικαιούνται μεταφορά της θέσης της εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου με αυτό το οποίο εισήχθησαν για το 2014 - 2015.

Ποιοι

 δικαιούνται μετεγγραφή:

α) Οι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6  του ν. 3454/2006 (Α’75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων.

β) Γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

Όσοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

γ) Με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου  σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), εφόσον δεν είναι κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ε. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και  στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

γ.β.) Ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,

γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους  που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο του άρθρου 1. Ν. 1897/1990 (Α’ 120).

γ.ε) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.

Διαδικασία

Διευκρινίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής

Η διαδικασία για την υποβολής των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου (άρθρο 10 της τροπολογίας) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

Αντιστοιχία σχολών

Η αντιστοιχία των Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα(10) ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού. 

--------- 

Δυστυχώς η κοροϊδία των πολυτέκνων συνεχίζεται καθώς:

1.      Η Μεταφορά θέσης – Μετεγγραφή δεν θα πραγματοποιείται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας,  αλλά από τις Γ.Σ των  τμημάτων υποδοχής!  Με αποτέλεσμα να παρατηρούνται κωλυσιεργίες από τα τμήματα που αντιδρούν και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας…

2.      Η κατανομή θα έπρεπε να γίνεται κεντρικά  από το υπουργείο, ώστε να συμπληρώνονται οι θέσεις των μετακινούμενων φοιτητών με άλλους επιτυχόντες και να μην αδειάζουν τα περιφερειακά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ...

3.      Δεν προβλέπεται  δυστυχώς καμία αναδρομικότητα  στην απόφαση,  για φοιτητές παρελθόντων  ετών.  Οι πολύτεκνοι που αιτήθηκαν και δεν πήραν Μεταφορά θέσης είναι όλοι και όλοι 723(από το 2010 έως και 2013) και αρνείται πεισματικά ο υπουργός να ικανοποιήσει το αίτημα των, τη στιγμή που έδωσε 8500 θέσεις σε διάφορες άλλες κατηγορίες φοιτητών!

4.      Ο Γ. Γραμματέας του Υπ. Παιδείας πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις, για τις διευκρινήσεις που έδωσε για τα δικαιολογητικά των φοιτητών  στις 14/4… η υπόθεση μυρίζει! http://www.esos.gr/arthra/fitites-ta-nea/fitites-eidiseis/meteggrafes-dieykriniseis-gia-ta-dikaiologhtika-tvn-foithtvn

5. Πόσοι τελικά φοιτητές κ. Γενικέ, ενώ πήραν Μεταφορά θέσης, οι αιτήσεις  των από τα  τμήματα απορρίφθηκαν και γιατί; 

--- 

Σύνθεση Επιτροπής Βουλής:  http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=fd28d780-fc9a-44f8-af41-06a4503111ea

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα