Εκτύπωση

 Δείτε απαντήσεις στη Βουλή "αρμοδίων Υπουργών" για το θέμα της Κάρτας απεριορίστων διαδρομών...ΕΔΩ 1 και ΕΔΩ 2 και νεότερη ΕΔΩ 3

 

Άρες μάρες Κουκουνάρες δηλαδή,... ένα απλό πράγμα και δεν κάνουν ΤΙΠΟΤΑ!.

 

Και περιμένουμε να μας σώσουν αυτοί οι άνθρωποι! 

 

Οδύσσεια πολύτεκνου φοιτητή Πανεπιστημίου Πάτρας,  που εδώ και ένα χρόνο αγωνίζεται, ώστε το αστικό  ΚΤΕΛ Πάτρας να εκδώσει Κάρτα Απεριορίστων διαδρομών και ο φοιτητής εμπαίζεται…

Στο τέλος έστειλε επιστολή και στο Υπουργείο Μεταφορών…  δείτε την απάντηση του Υπουργείου και θαυμάστε.., άλλα αντί άλλων!..

 

Ακολούθως δημοσιεύουμε και την αλληλογραφία του Φοιτητή…

==

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                           Α - 67289/5724

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση

Τ.Κ.

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

: 10191 Παπάγου

                                                                                                            Προς: Στέφανος  Χ…

Πληροφορίες : Θ. Παπασημακοπούλου

Τηλέφωνο

FAX

: 210 6508433, 2131308433

: 210 6508451, 2131308451

Κοιν: Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε.

Αγίου Διονυσίου 4, τ.κ. 26223 Πάτρα

(Συν/να: - πέντε φύλλα)

ΘΕΜΑ : «Παροχή πληροφοριών»

 

Σχετ. : Η από 09/12/2013 επιστολή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την ΠΥΣ 99/1990 (Α΄109), η οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του, άρθρου 64

του Ν. 1892/1990 (Α΄101) «Σταδιακή μείωση προνομιακών παροχών», καθορίστηκαν οι

κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται δελτία ελευθέρας κυκλοφορίας (ανάπηροι πολέμου κλπ)

ή μειωμένης τιμής εισιτήρια (πολύτεκνοι, φοιτητές κ.λ.π.) στις Αστικές και Υπεραστικές

Συγκοινωνίες.

Όσον αφορά σε μετακινήσεις με λεωφορεία ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., σχετικές είναι οι διατάξεις

της παρ. 10 του άρθρου 17 του ν.3534/2007(Α’ 40), με τις οποίες ορίζεται ότι: «Στον

προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της

δαπάνης που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, από τη δωρεάν

μεταφορά ή με μειωμένο εισιτήριο, των αναπήρων πολέμου και των συνοδών τους, των

πολυτέκνων, των μαθητών, των φοιτητών και σπουδαστών».

Για τους πολύτεκνους, σχετική είναι η υπ’αριθ.Δ27/οικ.27513/1275/20-8-2013 (Β’ 2110) κ.υ.α.,

σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας, η πληρωμή της δαπάνης στα επιμέρους αστικά ΚΤΕΛ θα

καλύπτει τη μετακίνηση πολυτέκνων, μόνο των κατόχων δελτίων τα οποία χορηγεί η Ανώτατη

Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% για το έτος

2013. Με βάση τα παραπάνω, οποιαδήποτε πρόσθετη έκπτωση στους λ.χ. πολυτέκνους θα

δημιουργούσε απαίτηση, προς αντιστάθμιση της οικονομικής επιβάρυνσης που προκύπτει,

από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για τους φοιτητές, με το άρθρο 3 της Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 (Β’ 2234) κ.υ.α., όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, τα ανώτατα όρια κομίστρου των δικαιούχων φοιτητών της

ακαδημαϊκής ταυτότητας, διαμορφώνονται στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του

κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η σχολή που φοιτά ο

δικαιούχος και στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές

συγκοινωνίες της υπόλοιπης Χώρας. Αντιστοίχως, με την παρ. 2 του άρθρου 8 της ιδίας κ.υ.α,

ορίζεται ότι, οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή στους συγκοινωνιακούς φορείς της

διαφοράς από το ισχύον κόμιστρο για τη μετακίνηση των φοιτητών καθώς και το ύψος της

σχετικής δαπάνης, αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας, Δια

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και των συγκοινωνιακών φορέων.

Τέλος, σύμφωνα _____με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ΚΕΦ. Γ’ της υπ’ αριθμ. Β-

58841/5546/24-12-10 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

«Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της

χώρας» (Β’ 2165), «Τα αστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. δύνανται, με απόφαση του Δ.Σ. αυτών,

να καθιερώσουν μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τους επιβάτες των αστικών

γραμμών που εξυπηρετούν».

Η αναφορά σας κοινοποιείται σε φωτοαντίγραφο στο Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών το οποίο

παρακαλείται να κοινοποιήσει την απάντησή του και στην υπηρεσία μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Θεώνη Παπασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή: ΔΕΜ: - Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών (2)

Η αλληλογραφία του Φοιτητή

Στις 9 Δεκεμβρίου 2013 - 2:18 μ.μ., ο χρήστης stefanos chr  έγραψε:

Αξιότιμοι κύριοι του υπουργείου Μεταφορών,

Παρακάτω σας παραθέτω e-mails που εγώ έστειλα στην ιδιωτική εταιρεία του αστικό κτελ Πάτρας σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα της συγκοινωνίας στην Πάτρα, εστιάζοντας στη δική μου περίπτωση ,καθώς εγώ έχω ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω του ότι κατοικώ αρκετά μακριά από το πανεπιστήμιο Πατρών(και αναγκάζομαι να αλλάζω δυο λεωφορεία γι αυτόν τον λόγο) και είμαι μέλος υπερ-πολύτεκνης οικογένειας που αριθμεί εφτά (7) παιδιά και ως εκ τούτου έχουμε μεγάλη οικονομική στενότητα.

Όπως θα δείτε μέσα στα e-mails που έστειλα,τους ζητούσα να μας δώσουν τουλάχιστον το δικαίωμα να μπορούμε να βγάζουμε μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για να μην αναγκαζόμαστε εγώ και άλλοι που είναι σε παρόμοια κατάσταση να πληρώνουμε τόσα λεφτά κάθε μήνα σε εισιτήρια μονής διαδρομής για την μετάβαση στο πανεπιστήμιο και γενικά την μετακίνηση μέσα στην Πάτρα.

Αρχικά αντέδρασαν θετικά σε αυτό μου το αίτημα και μου άφησαν να εννοηθεί από την απάντησή τους στο e-mail μου πως θα εκδώσουν μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών , αλλά στη συνέχεια ενώ πέρασαν δύο μήνες δεν έκαναν τίποτα ,ενώ μάλιστα και οι φοιτητικές παρατάξεις του πανεπιστημίου στη συνέχεια ζητούσαν και αυτές να μας δώσει το κτελ την δυνατότητα να βγάζουμε κάρτες απεριορίστων διαδρομών .

Έτσι θέλησα να επικοινωνήσω μαζί σας ,παρακαλώντας σας θερμά να επαλειφθείτε του θέματος και να μου απαντήσετε κατά πόσο είναι νόμιμο η ιδιωτική εταιρεία η οποία και ουσιαστικά έχει το μονοπώλιο των μεταφορών στην πόλη της Πάτρας , να μην μας δίδει την δυνατότητα να εκδίδουμε μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών, αναγκάζοντάς μας να πληρώνουμε υπερβολικά πολλά λεφτά σε εισιτήρια μονής διαδρομής για μεταφορές στην Πάτρα .

Παρακάτω σας προωθώ τα email που άλλαξα με το αστικό κτελ Πάτρας ΑΕ και ένα άρθρο που περιγράφει το τοπίο των συγκοινωνιών στην Πάτρα που θα στείλω και σε ιστότοπους

---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: stefanos chr
Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου 2013 - 3:59 μ.μ.
Θέμα: Re:
Προς:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σας ευχαριστω για την κατανοηση που δειξατε στο προβλημα μου , το οποιο οπως καταλαβαινετε ειναι οικονομικης φυσεως οπως παρα πολλοι συνανθρωποι μας αντιμετωπιζουν αντιστοιχα σοβαρα οικονομικα προβληματα αυτον τον καιρο , και απλα να σημειωσω πως η μηνιαια καρτα απεριοριστων διαδρομων που ετοιμαζετε πρεπει να ισχυει ΚΑΙ για τις δυο ζωνες εισητηριων συνδυαστικα (ζωνη α και ζωνη β) για να εχει ουσιαστικο αντικρυσμα στο προβλημα μου και να εχει καλη τιμη συγκριτικα με την τιμη του απλου εισητηριου, ωστε στην πραξη να συμφερει τον επιβατη πανω απο καποιο αριθμο χρησεων των αστικων λεωφορειων .

Σας ευχαριστω για την προσοχη που δειξατε στο προβλημα μου

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 - 1:52 μ.μ., ο χρήστης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.> έγραψε:

Γεια σας,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας κόστους και χρήσης. Η άποψη σας είναι απόλυτα κατανοητή και ελπίζουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας σύντομα.

Στη διάθεση σας,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ


From: "stefanos chr"
Sent: Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013 2:31 πμ
To:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Subject:

Αξιοτιμοι κυριοι ,

Ειμαι φοιτητης του τμηματος πολιτικων μηχανικων του πανεπιστημιου πατρων .Ο τοπος μονιμης κατοικιας μου ειναι η Αθηνα . Επισης ειμαι μελος υπερ-πολυτεκνης οικογενειας που αριθμει εφτα(7) παιδια .Ως εκ τουτου εχοντας στενα οικονομικα περιθωρια ,για να καταφερω να φοιτησω στο τμημα επιτυχιας μου, κατοικω για να πραγματοποιησω τις σπουδες μου σε οικια συγγενικου προσωπου, η οποια βρισκεται στα Ζαρουχλεικα Πατρων .

Ετσι, για να παω ΜΟΝΟ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ για ενα μηνα δινω να παω και να ερθω (παιρνοντας τη γραμμη 3 και στη συνεχεια την γραμμη 6) αν υποθεσουμε πως ο μηνας εχει 4 βδομαδες και 5 εργασιμες η καθε εβδομαδα 20 μερες*(0,6+0,75)*2(πηγαινε-ελα)=54 ευρω ΜΟΝΟ για να παω πανεπιστημιο και το συνολικο ποσο για μετακινησεις μεσα στην πολη ανεβαινει στα 70 ΕΥΡΩ κατα προσεγγιση ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ .

Επειτα απο ερευνα που εκανα διαπιστωσα πως για την τιμη των εισητηριων δεν ευθυνεστε εσεις και οτι η ιδια τιμολογιακη πολιτικη για τα εισητηρια μονης διαδρομης ισχυει σε ολη την ελλαδα επειτα απο αποφασεις του Υπουργειου Μεταφορων πλην Αθηνας Θεσσαλονικης ,οπου οι τιμες ειναι σαφως καλυτερες αλλα επιδοτειται σημαντικο μερος του εισητηριου ,οποτε δεν μπαινω σε διαδικασια συγκρισης με τα εισητηρια των συγκοινωνιων της Αθηνας .

Αυτο ομως που διαπιστωσα ειναι πως στα περισσοτερα αστικα κτελ ανα την Ελλαδα ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ στον επιβατη να εκδωσει καρτες απεριοριστων διαδρομων οι οποιες κανουν για φοιτητες απο 30- 40 ευρω αναλογα την πολη .Καποια κτελ μαλιστα εκδιδουν και εισητηρια διπλης διαδρομης .

Σε αυτο το σημειο να σημειωσω πως η Πατρα δεν ειναι μια οποιαδηποτε πολη ,αλλα ειναι η τριτη μεγαλυτερη πολη της Ελλαδας . Αυτο σημαινει πως πανελλαδικως εχετε δυνητικα το τριτο μεγαλυτερο επιβατικο κοινο !

Αυτο που ζηταω απο εσας δεν ειναι η μειωση των τιμων των εισητηριων οπως καταλαβατε αλλα να υπαρξει επιτελους η δυνατοτητα να βγαζουμε μηνιαιες καρτες απεριοριστων διαδρομων .

Ειναι απαραδεκτο πολεις κατα πολυ μικροτερες πληθυσμιακα της Πατρας και αρα με πολυ μικροτερο επιβατικο κοινο και δυνητικα εσοδα ,να δινουν την δυνατοτητα στους επιβατες τους-ειτε φοιτητες ειτε πολυτεκνους -απο 30 ευρω να εκδιδουν μηνιαιες καρτες απεριοριστων διαδρομων

Για την αληθεια των λεγομενων μου σας παραθετω μερικους συνδεσμους οπου φαινεται τι ισχυει σε αστικες συγκοινωνιες ανα την Ελλαδα σχετικα με τις καρτες απεριοριστων διαδρομων και μαλιστα σε πολεις πολυ μικροτερες σε πληθυσμο της Πατρας

http://www.ktelast-larisas.gr/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.18

http://astikoktelkastorias.gr/anakoinoseis-ktel/27-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82.html

http://www.astikoktel.gr/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD.aspx

http://www.astikakomotinis.gr/index.php/profile/tickets

http://astikovolou.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=181

http://astiko-irakleiou.gr/#el/eisithria/

ευχαριστω για την προσοχη σας και ελπιζω στην αμεση κατανοηση του προβληματος που σας περιγραφω και αμεση ικανοποιηση του αιτηματος μου

---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: stefanos chr
Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου 2013 - 11:00 μ.μ.
Θέμα: μηνιαιες καρτες απεριοριστων διαδρομων
Προς:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αξιοτιμοι κυριοι ,

Σας εχω στειλει email απο τις 21 σεπτεμβριου στο οποιο σας περιεγραφα το προβλημα που αντιμετωπιζω .Συγκεκριμενα , σας ειχα πει πως ειμαι φοιτητης του τμηματος πολιτικων μηχανικων του πανεπιστημιου πατρων και ο τοπος μονιμης κατοικιας μου ειναι η Αθηνα . Επισης ειμαι μελος υπερ-πολυτεκνης οικογενειας που αριθμει εφτα(7) παιδια .Ως εκ τουτου εχοντας στενα οικονομικα περιθωρια ,για να καταφερω να φοιτησω στο τμημα επιτυχιας μου, κατοικω για να πραγματοποιησω τις σπουδες μου σε οικια συγγενικου προσωπου, η οποια βρισκεται στα Ζαρουχλεικα Πατρων .Ετσι για να παω ΜΟΝΟ στο πανεπιστημιο για ενα μηνα ξοδευω σε εισητηρια 54 ΕΥΡΩ πηγαινε -ελα και συνολικα 75-80 ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ σε εισητηρια του αστικου κτελ .

Σας ειχα πει πως δεν ζηταω μειωση τιμης εισητηριου καθως η ιδια τιμολογιακη πολιτικη ισχυει πανελλαδικα σε ολες τις αστικες συγκοινωνιες πλην αθηνας, θεσσαλονικης οπου τα εισητηρια επιδοτουνται σε σημαντικο ποσοστο απο το κρατος.

Αλλα σε ολη την υπολοιπη ελλαδα οι αστικες συγκοινωνιες εκδιδουν μηνιαιες καρτες απεριοριστων διαδρομων ,οι οποιες ουσιαστικα επιβραβευουν , ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΟΥΝ οποιον χρησιμοποιει συχνα τις αστικες συγκοινωνιες οπως γινεται με τα απλα εισητηρια . Οι καρτες αυτες κοστιζουν 30-40 ευρω περιπου αναλογα την πολη .Καποια αστικα κτελ μαλιστα εκδιδουν και εισητηρια διπλης διαδρομης .

Επισης να σημειωσω πως η Πατρα δεν ειναι μια οποιαδηποτε πολη ,αλλα ειναι η τριτη μεγαλυτερη πολη της Ελλαδας . Αυτο σημαινει πως πανελλαδικως εχετε δυνητικα το τριτο μεγαλυτερο επιβατικο κοινο !

Ειναι απαραδεκτο πολεις κατα πολυ μικροτερες πληθυσμιακα της Πατρας και αρα με πολυ μικροτερο επιβατικο κοινο και δυνητικα εσοδα ,να δινουν την δυνατοτητα στους επιβατες τους-ειτε φοιτητες ειτε πολυτεκνους -απο 30 ευρω να εκδιδουν μηνιαιες καρτες απεριοριστων διαδρομων.

Σας ειχα παραθεσει χαρακτηριστικα τοτε τους παρακατω συνδεσμους σχετικα με τι ισχυει στην υπολοιπη ελλαδα που απο δεικνυουν και την αληθεια των λεγομενων μου .

http://www.ktelast-larisas.gr/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.18

http://astikoktelkastorias.gr/anakoinoseis-ktel/27-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82.html

http://www.astikoktel.gr/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD.aspx

http://www.astikakomotinis.gr/index.php/profile/tickets

http://astikovolou.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=181

http://astiko-irakleiou.gr/#el/eisithria/

http://www.chaniabus.gr/?content_lang=1&subsite=1&cat_id=4&cat_id1=4

Τοτε μου ειχατε απαντησει πως

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

25 Σεπ

 

προς Εμένα

Γεια σας,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας κόστους και χρήσης. Η άποψη σας είναι απόλυτα κατανοητή και ελπίζουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας σύντομα.

Στη διάθεση σας,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ

αφηνοντας να εννοηθει πως θα εκδώσετε επιτελους μηνιαιες καρτες απεριοριστων διαδρομων .Μαλιστα, και φοιτητικες παραταξεις του πανεπιστημιου στηριξαν το αιτημα αυτο. Περασε πανω απο ενας μηνας και δεν εχετε ανακοινωσει τιποτα σχετικο, ενω σε λιγες μερες μπαινει ο Νοεμβριος .

Ετσι θελω να σας απευθυνω το ερωτημα αν θα συνεχισετε να μας 'γραφετε' με αυτην σας τη συμπεριφορα

Το να μην εκδιδετε μηνιαιες καρτες απεριοριστων διαδρομων ειναι πρωτογνωρο ακομα και στην Ελλαδα , ποσω μαλλον σε πολη αναλογου μεγεθους με την Πατρα .

Η πολιτικη σας αυτη διογκωνει προβληματα αυτης της πολης οπως το κυκλοφοριακο και οτι αυτο συνεπαγεται οπως η ατμοσφαιρικη ρυπανση , το νεφος κλπ που υποβαθμιζουν την ποιοτητα ζωης του τοπικου πληθυσμου.

Η σταση σας ειναι καταχρηστικη καθως ουσιαστικα διαχειριζεστε ενα μονοπωλιο (το δικτυο του προαστιακου πατρων ειναι υπερβολικα μικρο και δεν μπαινει καν μεσα στο πανεπιστημιο ) με τον πιο επαισχυντο τροπο .

Σε περιπτωση που δεν ικανοποιηθει επιτελους το αιτημα υπαρχουν και αλλα μεσα πιεσης οπως η γνωστοποιηση της πολιτικης σας σε διαδικτυακα ενημερωτικα μεσα και φυσικα η προσφυγη στον Συνηγορο του Καταναλωτη

ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Πολλές φορές ακούμε για την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του έργου του μετρό στην Θεσσαλονίκη ,για επέκταση του δικτύου του μετρό Αθήνας, για πιθανή αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας , για αραίωση δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της εξυγίανσης των δημόσιων οργανισμών που διαχειρίζονται τις αστικές συγκοινωνίες στις δύο αυτές πόλεις .

Ποτέ όμως δεν ακούσαμε σε ευρεία κλίμακα τουλάχιστον, για την κατάσταση που επικρατεί στις αστικές συγκοινωνίες στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας,μετά την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ,την Πάτρα.

Στην αχαική πρωτεύουσα τις αστικές συγκοινωνίες τις διαχειρίζεται κυρίως με αστικά λεωφορεία μια ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία και όχι δημόσια όπως συμβαίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη .Εκτός των αστικών λεωφορείων υπάρχει και ένα πολύ μικρό δίκτυο τρένου,του προαστιακού πατρών .Το τρένο αυτό έχει μονή γραμμή και δρομολόγια ανά μία ώρα και πολύ μικρό δίκτυο( γραμμή Άγιος Ανδρέας - Πάτρα - Αγ. Βασίλειος) ,δυσανάλογα μικρό με τις τεράστιες ανάγκες της πόλης,το οποίο ξεκινά ελάχιστα πριν το κέντρο της Πάτρας και φτάνει στο Ρίο χωρίς ούτε καν να μπαίνει η γραμμή του τρένου μέσα στο πανεπιστήμιο και η μετάβαση στο πανεπιστήμιο να πραγματοποιείται μόνο με λεωφορεία του οσε από στάση του προαστιακού αρκετά πριν το πανεπιστήμιο.Όλα αυτά τα σημαντικά μειονεκτήματα του προαστιακού πατρών το καθιστούν σε μεγάλο κομμάτι της πόλης ασύμφορο και μη προσεγγίσιμο (λόγω του μικρού δικτύου).

Έτσι η ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται τα αστικά λεωφορεία αναλαμβάνει στην πράξη το συντριπτικό κομμάτι της μετακίνησης στην Πάτρα. Τα εισιτήρια είναι δύο ειδών και ανάλογα με το που πηγαίνεις το εισιτήριο έχει 1,10 ευρώ (ζώνη α)και 1,5 ευρώ (ζώνη β ) στην οποία περιλαμβάνεται και το πανεπιστήμιο της Πάτρας .Τα εισιτήρια μάλιστα είναι μονής διαδρομής και δεν υπάρχει ενιαίο εισιτήριο .Έτσι αν κάποιος φοιτητής λόγω του τόπου της κατοικίας του στην Πάτρα χρειάζεται για να πάει στο πανεπιστήμιο να αλλάξει δυο λεωφορεία, αναγκάζεται να χτυπήσει τέσσερα συνολικά εισιτήρια(!)για μετάβαση και επιστροφή δίνοντας υπερβολικά πολλά λεφτά κάθε μήνα για να πάει μόνο και μόνο στο πανεπιστήμιο αλλά και για να μετακινηθεί μέσα στην Πάτρα .Και αυτό βέβαια γιατί δεν δίδεται το δικαίωμα προς τους επιβάτες να εκδίδουν κάρτες απεριορίστων διαδρομών,αλλά αντίθετα τους αναγκάζει να χτυπούν μόνο εισιτήρια μονής διαδρομής.Έτσι στην πράξη τιμωρούνται όσοι 'τολμούν' να χρησιμοποιούν τακτικά τα λεωφορεία ,αντί να επιβραβεύονται όπως όφειλε .Οι ισχυρισμοί ότι επειδή δεν επιδοτείται από τον κρατικό προυπολογισμό όπως συμβαίνει σε Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι απλά γελοίοι,καθώς αντίστοιχα σε πόλεις ανά την Ελλάδα όπου την αστική μετακίνηση την έχουν ιδιωτικές εταιρείες (πχΛάρισα,Καστοριά,Αλεξανδρούπολη,Κομμοτηνή,Βόλο,Ηράκλειο κ.α.) μπορείς κανονικά να εκδώσεις κάρτες απεριορίστων διαδρομών σε ελκυστικές τιμές . Εδώ να τονιστεί ιδιαίτερα το μέγεθος της υποκρισίας καθώς μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και δηλαδή το τρίτο μεγαλύτερο επιβατικό κοινό στην επικράτεια, και δηλαδή πολλαπλάσια δυνητικά έσοδα σε σχέση με τις κατά πολύ μικρότερες προαναφερθείσες πόλεις .

Με αυτήν την πολιτική της η εταιρεία διογκώνει και άλλα προβλήματα της πόλης όπως το κυκλοφοριακό ,το οποίο με τη σειρά του ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ατμοσφαιρική ρύπανση και το νέφος υποβαθμίζοντας αισθητά την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Και όλα αυτά χωρίς καν να αναφερθούμε στη ομολογουμένως κακή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών (παλιά λεωφορεία στη συντριπτική πλειοψηφία ,αραιά δρομολόγια λεωφορείων,λεωφορεία για το πανεπιστήμιο ασφυκτικά γεμάτα όσο δεν πάει ) την οποία μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε από τα σχόλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με τα αστικά λεωφορεία στην Πάτρα.

Είναι λοιπόν απαραίτητο σε τόσο δύσκολες οικονομικές περιόδους, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν να συντηρούν αυτοκίνητο, να μην προκαλούμε το δημόσιο αίσθημα με αυτόν τον τρόπο

ευχαριστώ για την προσοχή σας

 

 

 Κρίμα!...