Εκτύπωση

 

Κάντε κλικ... ΕΔΩ , Εμπαιγμός Πολυτέκνων.

Η κοροϊδία επίσης συνεχίζεται από τους εγκεφάλους του ΥΠΑΙΘ, που δίνουν τις περισσότερες θέσεις στην επαρχία (ποσοστό 15%)!… Δεν έχουν καταλάβει δυστυχώς όλοι αυτοί, το δράμα των παιδιών μας, που θέλουν για οικονομικούς  λόγους, να βρεθούν κοντά στις πατρικές οικίες. Έτσι δεκάδες θέσεων  έμειναν κενές  στην επαρχία, με τη διαδικασία της μεταφοράς θέσης φοιτητή του 2012(πριν ένα μήνα) και τώρα πάλι τα ίδια… και στο τέλος θα μας πούνε  ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον Φοιτητών!. Τι περιμένουν  δηλ. οι εγκέφαλοι του ΥΠΑΙΘ,  να ζητήσουν κάποιοι από Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, να πάνε Αλεξανδρούπολη;;; Μα, αν ήθελαν θα είχαν πάει από την αρχή εκεί...

Η Πρόταση της ΑΣΠΕ είναι: Να περιλαμβάνεται διάταξη που να δίνει  το δικαίωμα μεταφοράς θέσης εισαγωγής σε όλους τους αιτούμενους πολύτεκνους φοιτητές κατά απόλυτη προτεραιότητα και χωρίς ποσόστωση.

Για αυτό στο τέλος  της παρ.1 του άρθρου 34 του σχεδίου νόμου,  πρέπει να προστεθεί 2η παράγραφος ως ακολούθως:

«2. Όλοι οι επιτυχόντες πολύτεκνοι φοιτητές, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους εφόσον το επιθυμούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα  κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου,  πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων ή στην πόλη που φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή τους,  κατά την έννοια της υπ` αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β` 874) και της υπ` αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β` 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι θέσεις αυτές, είναι καθ` υπέρβαση του ποσοστού της παραγράφου 1.»