Εννέα δισεκατομμύρια άνθρωποι το 2040

Μετά το πρόσκαιρο... «λίμιτ απ» ο πληθυσμός θα μειώνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, φτάνοντας το 2100 στα 5 δισεκατομμύρια. Τότε οι Έλληνες θα είναι μόλις 2,5 εκατομμύρια!

Το 2100 στην Ελλάδα θα ζουν 2,5 εκατομμύρια ΄Eλληνες, στην Ιταλία 8 εκατομμύρια Ιταλοί, στη Γερμανία 17 εκατομμύρια Γερμανοί και στην Ισπανία 10 εκατομμύρια Ισπανοί!  Περισσότερα..., εδώ

Πρόσφατα άρθρα