Τα τελευταία τριμηνιαία ατοιχεία για την ανεργία στον πληθυσμό 1S ετών και άνω αφορούν το Α' τρίμηνο του 2009. Με βάση τα στοιχεία

αυτά ο αριθμύς των ανέργων σε σχέση με το Α' τρίμηνο του 2004 ήταν κατά 81,5 χιλιάδες μικρότερος. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε

ποιους λόγους οφείλεται η μείωση αυτή. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό απαιτεί να εξετάσουμε τις εξελίξεις στον πληθυσμό, στο εργατικό δυ-

ναμικό, την ανεργία και το μη εργατικό δυναμικό κατά ομάδες ηλικιών.

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ·

Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε... εδώ

Πρόσφατα άρθρα