Ανάλυση στα γεγονότα
 
Μείωση των Ελλήνων κατά 41.600 και αύξηση των αλλοδαπών κατά 52.600 την τριετία 2005-2007
 
Του ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*
 
Στις 12/2/09 η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ανακοίνωσε τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη του πληθυσμού της χώρας και πολλές εφημερίδες έγραψαν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ο πληθυσμός μας αυξάνεται. Σε σχόλιά της στις 13/2/09 η «Ελευθεροτυπία» σημείωσε ότι αυτό οφείλεται στους μετανάστες. Πράγματι, η εισροή μεταναστών συνεχίζεται και ένα τμήμα της αύξησης του πληθυσμού οφείλεται σ' αυτή την εισροή. Ενα άλλο τμήμα οφείλεται στην υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων αλλοδαπών τα τελευταία χρόνια.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας και τους θανάτους κατά υπηκοότητα του θανόντος, εξετάζουμε στο άρθρο αυτό τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι) κατά υπηκοότητα την τριετία 2005-2007 για τα τρία αυτά έτη μαζί. Τα σχετικά στοιχεία για το Σύνολο Χώρας δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Στην 1η στήλη του πίνακα δίνονται οι γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας, στη 2η στήλη οι θάνατοι κατά υπηκοότητα του θανόντος και στην 3η η φυσική μεταβολή του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι) στο Σύνολο Χώρας για ολόκληρη την τριετία 2005-2007. Στην τελευταία γραμμή του Πίνακα δίνεται το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες στο σύνολο των γεννήσεων και οι θάνατοι των αλλοδαπών στο σύνολο των θανάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας και θάνατοι κατά υπηκοότητα του θανόντος στο Σύνολο Χώρας την τριετία 2005-2007
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΓΕΝΝΗΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΙΦΥΣ. ΜΕΤΑΒ.
Ελληνική273.850315.450-41.600
Ξένη57.6635.01252.651
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ331.513320.46211.051
% με ξένη17,41,6 Από το πρώτο μέρος του πίνακα φαίνεται ότι την τριετία 2005-2007 στο Σύνολο Χώρας:

-Οι θάνατοι των Ελλήνων ξεπέρασαν τις γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες, με αποτέλεσμα τη φυσική μείωση του ελληνικού πληθυσμού κατά 41.600(!). Η μείωση αυτή οφείλεται από τη μια μεριά στην κατά 38% περίπου μείωση των γεννήσεων το 2005 σε σχέση με το 1980 λόγω της κατάρρευσης της γεννητικότητας και από την άλλη στην κατά 20% αύξηση των θανάτων στο ίδιο διάστημα λόγω γήρανσης του πληθυσμού.

-Σε αντίθεση με τους Ελληνες, οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες (που αποτελούν το 17,4% του συνόλου των γεννήσεων) ξεπέρασαν τους θανάτους των αλλοδαπών (που αποτελούν μόνο το 1,6% του συνόλου των θανάτων, εξαιτίας του ότι η πλειονότητά τους είναι νέοι), με αποτέλεσμα τη φυσική τους αύξηση κατά 52.651(!). Ο πληθυσμός των αλλοδαπών, επομένως, εκτός από την εισροή νέων μεταναστών, αυξήθηκε και λόγω της υπεροχής των γεννήσεων έναντι των θανάτων κατά τον αριθμό αυτό. Τα 2/3 της φυσικής αύξησης των αλλοδαπών είναι Αλβανοί.

-Τελικό αποτέλεσμα αυτών των διαφορών ήταν η φυσική αύξηση του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή η υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων (Ελλήνων και αλλοδαπών μαζί) κατά 11.161 την τριετία 2005-2007 να οφείλεται αποκλειστικά στους αλλοδαπούς.

Εξετάζοντας κατά περιφέρειες και νομούς τη φυσική μεταβολή του ελληνικού πληθυσμού διαπιστώσαμε ότι την τριετία 2005-2007 οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους των Ελλήνων μόνο σε:

-2 περιφέρειες (Κρήτη και Νότιο Αιγαίο) και

-6 νομούς (Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ξάνθης, Δωδεκανήσου, Λάρισας και Ρεθύμνου).

Και στο σύνολο, όμως, των γεννήσεων και των θανάτων (δηλαδή Ελλήνων και αλλοδαπών μαζί) η κατάσταση δεν βελτιώνεται σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, την τριετία 2005-2007 το σύνολο των γεννήσεων ξεπερνά το σύνολο των θανάτων μόνο σε:

-4 περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο) και

-14 νομούς (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Δωδεκανήσου, Λάρισας, Ξάνθης, Αχαΐας, Ρεθύμνης, Χανίων, Κυκλάδων, Ημαθίας, Ζακύνθου, Χαλκιδικής και Πιερίας).

Από τα όσα προαναφέρθηκαν, είναι σαφές ότι η φυσική μείωση του ελληνικού πληθυσμού αποτελεί το σημαντικότερο εθνικό μας πρόβλημα, με ήδη ορατές τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να έχει συναγείρει τους πάντες, με πρώτους απ' όλους τους πολιτικούς που διαχειρίζονται τις τύχες του τόπου. Δυστυχώς, όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 28 χρόνια (από τότε δηλαδή που άρχισε η δημογραφική κατάρρευση της χώρας) αδιαφόρησαν εγκληματικά, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός τα τελευταία 10 ή και περισσότερα χρόνια.

Σήμερα επικρατεί ένας επικίνδυνος εφησυχασμός, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πληθυσμός της χώρας αυξάνεται, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη συνεχιζόμενη εισροή μεταναστών και στην υπεροχή των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες έναντι των θανάτων των μεταναστών, που εξετάσαμε στο άρθρο αυτό.

Η εισροή εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών στη χώρα μας, κυρίως από το 1990 και μετά, κάλυψε μεγάλες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό πολλών κλάδων της οικονομίας (γεωργία, οικοδομή, δημόσια έργα, οικιακές βοηθοί κ.λπ.), τις οποίες οι Ελληνες δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να καλύψουν. Χωρίς να παραβλέπεται ή να υποτιμάται η πολύτιμη αυτή συμβολή των μεταναστών (για τους οποίους πρέπει να διαμορφωθεί μια συγκροτημένη πολιτική ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία), είναι, πιστεύω, αυτονόητο ότι η εισροή και η φυσική αύξησή τους δεν αποτελεί λύση του δημογραφικού μας προβλήματος.

Η συνέχιση της αδιαφορίας και του εφησυχασμού που επικρατεί εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Είναι, κατά συνέπεια, απόλυτη ανάγκη να ληφθούν εδώ και τώρα ριζικά μέτρα για την ανάκαμψη των γεννήσεων από Ελληνίδες μητέρες, προκειμένου να σταματήσει η μείωση του ελληνικού πληθυσμού και να αρχίσει σταδιακά η αύξησή του. Πολλά από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν περιλαμβάνονται σε σχετικό ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής του 1993 και ακόμα αναμένουν την υλοποίησή τους.

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 26/02/2009

Πρόσφατα άρθρα