Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ / Σελίδα: 38
Ημ/νία: 13-02-2009
Τίτλος: ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ 1 ΣΤΟΥΣ 3 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 2050
Συνεχίζεται η γήρανση του πληθυσμού με αμείωτο ρυθμό
Ηλικιωμένος 1 στους 5 Έλληνες το 2050
0 πληθυσμός, που βρίσκεται στην τρίτη ηλικία αυξήθηκε κατά 29,5% μεταξύ 1995 και 2007

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η γήρανση του πληθυσμού της χώρας μας και σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το 2050 1 στο 3 Έλληνες (32,1%) θα είναι άνω των 64 ετών. Μάλιστα, ο πληθυσμός, που

βρίσκεται στην τρίτη ηλικία αυξήθηκε κατά 29,5% μεταξύ 1995 και 2007.
Στον αντίποδα, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (από 15 έως 64 ετών) φθίνει, καθώς το 1995 αντιπροσώπευε
το 67,5% του συνολικού πληθυσμού, ποσοστό που θα πέσει στο 54,9%το 2050.
Ανάλογη πορεία ακολουθεί και η ηλικιακή ομάδα έως 14 ετών. Το 1995 αποτελούσε το 17,4% του πληθυσμού, το 2007
το 14,3% και το 2050 υπολογίζεται πως θα πέσει στο 13%.
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :

 Επίσης από την ίδια έρευνα της ΕΣΥΕ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα.
α. Η αύξηση του συνολικού πληθυσμού ο οποίος έφθασε στα μέσα του 2007 στα 11.171.740 άτομα (από 11.148.533 το 2006) αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην εγκατάσταση νέων μεταναστών στη χώρα μας. Ο αριθμός τους προσέγγισε τις 42.000.
β. Ο αριθμός των γάμων δεν έχει εμφανίσει σημαντική μεταβολή μέσα στην τρέχουσα δεκαετία. Κάθε χρόνο γίνονται περίπου 60.000 γάμοι. Οι πολιτικοί γάμοι ανέρχονται στο 34% του συνόλου από 18% το 2001 και 9% το 1991.
γ. Ο  δείκτης γονιμότητας την τελευταία τριετία παρουσιάζει μικρή αύξηση. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1995-2004 η φυσική αύξηση του πληθυσμού ήταν αρνητική, δηλαδή ο αριθμός των θανάτων ήταν μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των γεννήσεων. Όμως τα έτη 2005 , 2006 και 2007 είχαμε υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων κατά 2.454,6.566 και 2.031 άτομα αντίστοιχα.
δ. Ο Η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση αυξήθηκε από τα 75 έτη το 1995 στα 77 το 2007 για τους άνδρες και από τα 80,2 στα 82 για ης γυναίκες. Έτσι η διαφορά  μεταξύ των δύο φύλων μειώθηκε κατά η στα 5 χρόνια.
ε. Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας εμφανίζει συνεχή υποχώρηση και από τους 8,1 θανάτους ανά 1.000 άτομα το 1995 πέσαμε στους 3,5 το 2007.
στ. Ο συνολικός πληθυσμός στις αρχές του 2008 υπολογίζεται στα 11.213.785 άτομα.

Πρόσφατα άρθρα