Δημοσιεύτηκε η γνώμη των κοινωνικών εταίρων για το δημογραφικό, η οποία παρουσιάστηκε στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σ. Ζαχαράκη την Παρασκευή 17/5/2024 κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας της ΟΚΕ. Δείτε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ακολούθησε η ημερίδα που συνδριοργάνωσε η ΑΣΠΕ με την ΟΚΕ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τη Δευτέρα 20/5 για την παρουσίαση της Γνώμης. 

Οι προτάσεις της Ο.Κ.Ε. ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Ενίσχυση των γεννήσεων και στήριξης της οικογένειας με οικονομικά μέτρα και κυρίως με μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων.
 2. Ενίσχυση του δυναμικού κλάδου της λεγόμενης «λευκής οικονομίας» (white economy).
 3. Μέτρα μέριμνας και παρότρυνσης με ιδιαίτερα κίνητρα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων συμφιλίωσης προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους.
 4. Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για γονείς και στήριξη της παιδείας στην κατεύθυνση της θετικής γονεϊκότητας.
 5. Βελτίωση της ποιότητας της μεταγεννητικής φροντίδας.
 6. Ειδικά μέτρα μέριμνας για τις πολύτεκνες οικογένειες και ενίσχυση των τριτέκνων οικογενειών.
 7. Ειδικά προγράμματα για προώθηση των αντιλήψεων υπέρ της οικογένειας και των θετικών επιπτώσεων της σε περιόδους κρίσεων.
 8. Ειδικά κίνητρα για την απόκτηση παιδιών σε νεαρές ηλικίες (ηλικιακό bonus).
 9. Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση για τις δημογραφικές πολιτικές.
 10. Δημιουργία προϋποθέσεων για επανακατοίκηση της υπαίθρου.
 11. Κοινωνικά δίκαιες μεταβάσεις στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.
 12. Ενίσχυση του προγράμματος της Κοινωνικής Κατοικίας.

Πρόκειται για την καλύτερη μελέτη και δέσμη προτάσεων για το Δημογραφικό από όσες έχουν δημοσιευθεί ως τώρα, με ζυγισμένες απόψεις, αποτέλεσμα οπωσδήποτε συμβιβασμένων των απόψεων όλων των πολιτικών και επιστημονικών μελών της Επιτροπής που συνέταξε τη Γνώμη, η οποία περιλαμβάνει τα ανωτέρω μέτρα και οπωσδήποτε την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών. 

Μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της Γνώμης. 

Η ΑΣΠΕ συγχαίρει την ΟΚΕ και τον Πρόεδρό της κο Γιάννη Πάιδα για την πρωτοβουλία και την κατάρτιση της Γνώμης. 

Πρόσφατα άρθρα