ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

                                 Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

                         Αθήνα, 3/6/2014

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

που δείχνει τη συνεχή μείωση που παρατηρείται στις γεννήσεις παιδιών άνω των τεσσάρων.

 

       ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 4ου ΤΕΚΝΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Α.Σ.Π.Ε.

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝ.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Α/Α ΤΕΚΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

598 

617 

565 

566 

536 

555 

469 

496 

455 

447 

334 

284 

123 

6

227 

200 

199 

177 

188 

175 

171 

161 

139 

135 

115 

101 

26 

7

105 

89 

94 

72 

73 

69 

68 

65 

60 

53 

40 

44 

18 

8

34 

41 

42 

41 

44 

25 

36 

36 

34 

22 

25 

21 

9

27 

13 

19 

24 

19 

23 

14 

11 

10 

14 

16 

10

13 

10 

11

10 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής της ΑΣΠΕ 

Χαράλαμπος Παύλος 

Πρόσφατα άρθρα