Μείωση σε ποσοστό 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που βαρύνουν τις μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΙΚΑ.., εδώ 

Για να δείτε και την απάντηση του Υπουργείου σε έγγραφο μας..., εδώ

Πρόσφατα άρθρα