Για να διαβάσετε το νέο νόμο,  πατήστε... εδώ

------------------------------------------

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ... εδώ

==========================================

Για τους πολυτέκνους  συνεχίζει να ισχύει το... 20%  του άρθρου  1  παρ.3δ του ν. 3454/2006

==========================================

 Από εφημερίδα "To Βήμα"

10/1/2010

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ


Τα κριτήρια για τον διορισμό στον δημόσιο τομέα
 

Το 75% των διοριστέων κατά την τελευταία δεκαετία συμμετείχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, σε τουλάχιστον τρεις ως τέσσερις διαγωνισμούς της ειδικότητάς τους για χρονικό διάστημα έξι μηνών


Π ΓΚΙΟΛΜΑΣΗ πολλαπλή συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ο υψηλός βαθμόςτου πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είναι η «συνταγή» της επιτυχίας για τον διορισμό σε θέσεις του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ο νέος νόμος για τις προσλήψεις καθορίζει κριτήρια που είναι αντικειμενικά μετρήσιμα. Σε αυτά στρέφεται το ενδιαφέρον 500.000 υποψηφίων. Πρόκειται για την απόκτηση διδακτορικού, μεταπτυχιακού και βασικού τίτλου σπουδών με τον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό. Σημαντικό ρόλο στο νέο σύστημα προσλήψεων παίζει και η αποκτηθείσα εμπειρία, η οποία προσφέρει ως 420 μόρια. Η κατάργηση της προσωπικής συνέντευξης στους διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας εξαλείφει το πλέον υποκειμενικό κριτήριο για την εισαγωγή στο Δημόσιο. Το 75% των διοριστέων κατά την τελευταία δεκαετία συμμετείχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, σε τουλάχιστον τρεις ως τέσσερις διαγωνισμούς της ειδικότητάς τους για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Η πιθανότητα επιτυχίας σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι 1 προς 17, δηλαδή μία θέση στο Δημόσιο διεκδικείται από 17 υποψηφίους. Αυτό σημαίνει ότι ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς που προκηρύσσουν θέση της ειδικότητας που ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Ο σκληρός ανταγωνισμός ακυρώνει οποιαδήποτε διάθεση για επιλογή συγκεκριμένης υπηρεσίας εργασίας.

Το «μυστικό» της επιτυχίας είναι η κατοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων τίτλων σπουδών. Αυτοί αποδίδουν τα κρίσιμα μόρια που κάνουν τη... διαφορά για τον διορισμό στο Δημόσιο. Ο βαθμός του πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, αλλά και το απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ, προσφέρει τώρα 10% περισσότερες μονάδες. Για παράδειγμα, πτυχίο με βαθμό επτά (7) αποδίδει 770 μόρια, ενώ με το προηγούμενο σύστημα απέδιδε μόνον 700. Την ίδια καλή απόδοση έχουν το διδακτορικό (σήμερα 400 μόρια έναντι 300) και το μεταπτυχιακό (200 μονάδες έναντι 150 με το προηγούμενο σύστημα). Με τον νέο νόμο αφαιρείται οριστικά το πλεονέκτημα της προσαύξησης της εμπειρίας για τους υπηρετούντες συμβασιούχους στο Δημόσιο, ενώ η «βασική» πενταετής εμπειρία που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα διατηρεί την ισχύ των μορίων της (420 μονάδες).

Υποθέτουμε ότι ένας πτυχιούχος ΤΕΙ, του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας παίρνει το πτυχίο του με βαθμό 7, ότι έχει μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενό του και ότι συμμετείχε στο γραπτό τεστ γνώσεων, απαντώντας σωστά σε 60 από τις 100 ερωτήσεις που τέθηκαν στην προφορική εξέταση. Τα προσόντα του συμπληρώνονται με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Ρroficiency και εμπειρία τριών χρόνων σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Τα μόρια διορισμού του, κατ΄ εφαρμογή του νέου συστήματος προσλήψεων, είναι: πτυχίο 770 (7x110), μεταπτυχιακό 200, γραπτό τεστ 180 (60x3), ξένη γλώσσα 70 και εμπειρία 252 (7x36 μήνες). Ο συνολικός αριθμός των μορίων του είναι 1.472 και σύμφωνα με τις βάσεις παλαιότερων διαγωνισμών της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο νέος τρόπος μοριοδότησης δίνει στον υποψήφιο 300 μόρια περισσότερα (τίτλοι σπουδών, γραπτό τεστ) έναντι του προηγουμένου.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ βεβαιώνουν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας για διορισμό στο Δημόσιο αυξάνονται σημαντικά αν η ειδικότητα των υποψηφίων έχει υψηλή ζήτηση, εάν δηλαδή γι΄ αυτήν προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός θέσεων. Σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2008, οι ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση είναι: ΠΕ δασκάλων, ΠΕ διοικητικού, ΠΕ νηπιαγωγών, ΠΕ πληροφορικής, ΠΕ μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων, ΤΕ οικονομολόγων, ΤΕ νοσηλευτών, ΤΕ διοικητικού, ΤΕ βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ διοικητικού, ΔΕ νοσηλευτών, ΔΕ λογιστικού, ΥΕ καθαριστριών/ ών, ΥΕ εργατών και ΥΕ κλητήρων.

Πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον

Σε 15 ειδικότητες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον υπουργείων και φορέων του Δημοσίου για την πρόσληψη νέου, μόνιμου προσωπικού. Οι ειδικότητες «υψηλής» ζήτησης καλύπτουν κατά μέσον όρο το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται, προκαλώντας τον έντονο ανταγωνισμό των υποψηφίων.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του ΑΣΕΠ καταγράφουν τις θέσεις που ζητάει περισσότερο το Δημόσιο, τους κλάδους με τη μικρότερη ζήτηση, αλλά και τις «αόρατες» ειδικότητες που δεν προβλέπονται στους οργανισμούς των υπουργείων. Για την τελευταία κατηγορία υποψηφίων δεν υπάρχει διέξοδος στο Δημόσιο.

Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι καθαριστές με απολυτήριο Γυμνασίου, οι οποίοι καλύπτουν το 36% των θέσεων που προκηρύσσονται στην κατηγορία ΥΕ. Ακολουθούν οι διοικητικοί με απολυτήριο Λυκείου, για τους οποίους διατίθεται το 29% των θέσεων της κατηγορίας ΔΕ και οι εργάτες ΥΕ με το ίδιο ποσοστό. Σταθερά υψηλή ζήτηση έχουν οι νοσηλευτές με πτυχίο ΤΕ (28%), οι δάσκαλοι(25%), οι διοικητικοί ΠΕ (13%), οι νοσηλευτές ΔΕ (13%), οι διοικητικοί ΤΕ (10% οι οικονομολόγοι ΤΕ (10%) και οι λογιστές ΔΕ (9%). Τις 15 ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση συμπληρώνουν οι νηπιαγωγοί ΠΕ (8%), οι βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ (7%), οι κλητήρες ΥΕ (6%), οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΠΕ (6%) και οι μηχανικοί ΠΕ (6%).

Στελέχη του ΑΣΕΠ θεωρούν ότι ουσιαστικό κριτήριο πρόσληψης στις ειδικότητες έντονου ανταγωνισμού είναι ο αριθμός των «πρόσθετων προσόντων». Οσοι διαθέτουν μεταπτυχιακά, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και γνωρίζουν ξένες γλώσσες έχουν προβάδισμα στον διορισμό. Στις ειδικότητες «μικρής» ζήτησης η πρόσληψη κρίνεται στις... λεπτομέρειες.

Η πιθανότητα επιτυχίας διαμορφώνεται στο 1/100, δηλαδή μία θέση διεκδικείται από 100 υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις λεγόμενες «αόρατες» ειδικότητες έχουν περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στο Δημόσιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι οργανισμοί υπουργείων και φορέων αγνοούν την ύπαρξη νέων, σύγχρονων ειδικοτήτων.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας
Ο ΦΑΚΕΛΟΣτης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Δημοσίου πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες και τους τίτλους σπουδών που επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτησή του.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει: αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο ΑΣΕΠ Ο21, τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακούς τίτλους, άδειες άσκησης επαγγέλματος, επαγγελματικές άδειες, πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας, πιστοποιητικό απόδειξης τριτεκνίας, τίτλους γλωσσομάθειας, βεβαίωση εντοπιότητας, πιστοποιητικά για παλιννοστούντες ομογενείς. Η απόκτηση των βεβαιώσεων αυτών γίνεται κατά περίπτωση είτε από τα ΚΕΠ είτε από τους αντίστοιχους φορείς. Μαζί με την αίτηση απαραίτητα επισυνάπτεται παράβολο 20 ευρώ, η προμήθεια του οποίου γίνεται από δημόσιο ταμείο. Οταν η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ υποβάλλεται σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ ΡΟSΤ που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Ολες οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Η προμήθεια των αιτήσεων γίνεται από τους φορείς που εκδίδουν τις προκηρύξεις ή από το ΑΣΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. asep.gr.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπλήρωση της αίτησης και στους κωδικούς με τους οποίους πιστοποιούνται συγκεκριμένες ιδιότητες. Σημαντικοί είναι οι κωδικοί για τη γνώση ξένων γλωσσών, ηλεκτρονικού υπολογιστή, απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας, καθώς και ο κωδικός «99», ο οποίος αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος δεν είναι διορισμένος στο Δημόσιο ή αν αυτό συνέβη έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε.

Τα στοιχεία του ΑΣΕΠ δείχνουν ότι το 15% των αιτήσεων απορρίπτονται και οι υποψήφιοι βγαίνουν «εκτός μάχης» λόγω λανθασμένης ή ελλιπούς συμπλήρωσης των εντύπων. 

 

Πρόσφατα άρθρα