ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...., ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

(Φ.Ε.Κ. Α 218/29.10.2009)
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
 
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να επαναξιολογηθεί, αφού ληφθούν υπόψη πρωτίστως περιβαλλοντικά κριτήρια, η "τακτοποίηση" των ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση.
 
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
 
Άρθρο μόνο
 
1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 τμήματα Α), Β), Γ) και Δ) και της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του ν. 3775/2009 "Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης 
Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 122). Η αναστολή αφορά και τη διαδικασία των εκκρεμών αιτήσεων τακτοποίησης σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται.
 
2. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της ανωτέρω παραγράφου δεν επιβάλλονται πρόστιμα και οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων.
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
 

 

Για να διαβάσετε την καταργηθείσα εγκύκλιο... εδώ

Για να δείτε την παλαιότερη ανάρτηση μας εδώ 

Πρόσφατα άρθρα