Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις....

Νόμος 3794/2009 - ΦΕΚ A 156/04.09.2009 

 

Στο Άρθρο 33 των Μετεγγραφών, περιλαμβάνεται η λύση του προβλήματος(που είχε προκύψει λόγω της Γν.120/2007) στις Μετεγγραφές των φοιτητών μας από τα ΕΠΑΛ και τα  Εσπερινά Λύκεια,  και έτσι από φέτος δεν υπάρχει για αυτούς, κανένα πρόβλημα. Συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρει:

...2. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3404/2005, προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στις περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων».

 

                        Για να διαβάσετε το νέο Νόμο των ΤΕΙ, πατήστε...  εδώ

---------------------------------------------------------------------------

Η ΑΣΠΕ ζητάει διευκρινήσεις  από το ΥΠΕΠΘ για τα ΤΕΕ ....

 
Αρ. Πρωτ. 7271Αθήνα, 10/9/2009

                                                            Αξιότιμο

                                                            Κύριο Σπυρίδωνα Ταλιαδούρο

                                                            Υφυπουργό

                                                             Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

                                                            Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

 

 
Κύριε  Υπουργέ,
 
σε συνέχεια των εγγράφων μας(Αρ. Πρωτ. 6458- 6/7/2009 και 6712 -17/07/09) για τις Μετεγγραφές Φοιτητών, των προερχομένων από  τα ΤΕΕ και της καθησυχαστικής απαντήσεως σας(έγγραφο: Αρ.Πρ. Φ.1/ 87567 - Β3/ 21-07-2009), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν τελικώς  στη ρύθμιση του Άρθρου 33 του Ν.3794/2009 περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι των ΤΕΕ Β΄ κύκλου όπως  μας  είχατε υποσχεθεί ή όχι; Καθότι οι οικογένειες των φοιτητών αυτών,  αγωνιούν και τα ΤΕΙ δυστυχώς αγνοούν.
 
 
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

        Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής

 

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος            Εμμανουήλ Χρυσόγελος              Χαρ. Παύλος

 

 

Κοινοποίηση
 
1.  κ. Νίκη Γκοτσοπούλου
     Γενική Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας
 
2.  Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
 
 
           
 

Πρόσφατα άρθρα