Από εφημερίδα "Ελεύθερος  της  22ας/6/2009 "

Επίδομα τέκνου σε δημοσιογράφους που δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους 

 Οι δημοσιογράφοι που υπηρετούν σε γραφεία Τύπου του εξωτερικού δικαιούνται το επίδομα τέκνου ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι την επιμέλεια των παιδιών τους που ζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 Αυτό έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και δικαίωσε τον Χ.Τ., ο οποίος υπηρετούσε στο γραφείο Τύπου της ελληνικής πρεσβείας στη Λευκωσία ως ακόλουθος τύπου και ζητούσε να του επιδικαστεί το ποσό των 45.628 δολαρίων ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή για το χρονικό διάστημα από 1.4.2000 έως 31.12.2003.

 Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η λόγω τέκνου προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή οφείλεται στον δικαιούχο υπάλληλο εφόσον το τέκνο είναι ανήλικο και τον βαρύνει οικονομικά, ανεξάρτητα εάν αυτός έχει π όχι την επιμέλεια του ανηλίκου.

 Κι αυτό διότι η χωριστή διαβίωση των γονέων καθιστά τη φροντίδα του τέκνου δαπανηρότερη, αφού πρέπει να του καταβάλλεται η οφειλόμενη διατροφή σε χρήμα και να δαπανώνται πρόσθετα ποσά για τις μετακινήσεις και την εν γένει επικοινωνία τους.

 Σημειώνεται ότι στους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στο εξωτερικό χορηγείται επίδομα αλλοδαπής, το οποίο προσαυξάνεται για κάθε παιδί και συγκεκριμένα κατά ποσοστό 6% για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 6 ετών, 8% για κάθε παιδί ηλικίας 7 έως 12 ετών και 14% για κάθε παιδί από 13 έως 18 ή 24. εφόσον σπουδάζει.

Πρόσφατα άρθρα