Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι Υπ. αποφάσεις σχετικά με τις  αλλαγές στις Ειδικές Περιπτώσεις υποψηφίων  των  Πανελλαδικών Εξετάσεων... ΕΔΩ1  και  ΕΔΩ2

 

Παρατηρήσεις ΑΣΠΕ:

1.         Δυστυχώς οι παρακάτω παρατηρήσεις της ΑΣΠΕ, που έγιναν έγκαιρα στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στην ψηφισθείσα  τροπολογία, δεν ελήφθησαν υπόψη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και πάλι προβλήματα για τη φετινή χρονιά:

α.        Για νομοθετική κατοχύρωση ξεχωριστού ποσοστού των θέσεων των πολυτέκνων μέσα στο 20%, καθότι είμαστε η μοναδική κατηγορία που προστατεύεται συνταγματικά.

 β.        Για τις  μονογονεϊκές  οικογένειες με 3 τέκνα  καθότι αυτές είναι πολύτεκνες.

γ.         Στην περίπτωση  ββ.  να συμπεριλαμβάνονταν   και  οι έχοντες πάνω από 3 τέκνα αλλά στερούνταν  της πολυτεκνικής ιδιότητος.  

δ.         Στο πρόσθετο ποσοστό 3% να συμπεριλαμβάνονταν και  όσοι  αποφοίτησαν  το 2010 και συμμετείχαν στις εξετάσεις του 2011... 

ε.  Για την πλήρη αναδρομικότητα της τροπολογίας, στους πολύτεκνους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 2011-2012 και βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν και ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες και οι Σχολές ή τα Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν για οιανδήποτε λόγο ή εμποδίστηκαν αυτοί  να δηλώσουν την πολυτεκνική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα αν αυτοί άσκησαν προσφυγή ή όχι στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Πρόσφατα άρθρα