Εκτύπωση

  

Αριθμ. Π1α/Γ.Π. οικ. 50012/5.5.2011. Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων καθώς και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων τους για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, κάντε κλικ... ΕΔΩ