ΟΝέος νόμος 3918/2011 του Υπ. Υγείας, δημοσιεύθηκε, πατήστε.... ΕΔΩ

==============

Έγγραφο ΑΣΠΕ, που είχε σταλεί με τις παρατηρήσεις μας επί του ν/σ.

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αρ. Πρωτ. 24                              Αθήνα, 7/2/2011
Προς
Τα Μέλη της Βουλής
Ενταύθα
 
Αξιότιμε Κύριε Βουλευτά.
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΠΕ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο « ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ»

           
Με τις τελικές διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του σχεδίου νόμου ο  Υπουργός Υγείας, ο οποίος ορθώς κατήργησε τα αντισυνταγματικά όρια εισοδήματος, που έθετε για τη χορήγηση του επιδόματος στις πολύτεκνες μητέρες και του τρίτου τέκνου,  γίνεται « ακριβός στα πίτουρα και φθηνός στο αλεύρι», όπως αποδεικνύεται από τα ποσά που φαίνεται να περικόπτει.
            Ειδικότερα:

 - Α -

Επί του άρθρου 42.
             Όταν μία μητέρα με τρία τέκνα έχει δύο τέκνα κάτω των 23 ετών (και άνω των 6 ετών), το επίδομα που θα της καταβάλλεται είναι 2 Χ 44 = 88 ευρώ.  Εάν έχει ένα τέκνο κάτω των 23 ετών (και άνω των 6 ετών), το επίδομα που θα της καταβάλλεται είναι 1 Χ 44 = 44 ευρώ.
            Συνεπώς πρέπει στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο:
« Το παραπάνω επίδομα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο του ποσού, το οποίο λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα ως ισόβια σύνταξη».
                                                             

 

- Β -

 Επί του άρθρου 43.
             Επί της παραγράφου 1.
            α)  Όταν μία πολύτεκνη μητέρα έχει δύο τέκνα κάτω των 23 ετών, το επίδομα πού θα της καταβάλλεται είναι 2 Χ 44 = 88 ευρώ μηνιαίως, ενώ μέχρι τώρα το ποσό αυτό δεν μπορούσε να είναι μικρότερο του ποσού, το οποίο λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα ως ισόβια σύνταξη, δηλ. από το ποσό των 102 ευρώ. Επομένως θα λαμβάνει το πολυτεκνικό επίδομα μειωμένο κατά 14 ευρώ (102 – 88).
            Οι πολύτεκνες μητέρες της κατηγορίας αυτής ανέρχονται σε 13.589 και η εξοικονόμηση της δαπάνης για το Υπουργείο Υγείας ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 2.282.952 ευρώ (13.589 Χ 14 ευρώ  Χ 12 μήνες).
            β)  Όταν μία πολύτεκνη μητέρα έχει ένα τέκνο κάτω των 23 ετών, το επίδομα που θα της καταβάλλεται είναι 1 Χ 44 = 44 ευρώ μηνιαίως, ενώ μέχρι τώρα το ποσό αυτό δεν μπορούσε να είναι μικρότερο του ποσού, το οποίο λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα ως ισόβια σύνταξη, δηλ. από το ποσό των 102 ευρώ. Επομένως θα λαμβάνει το πολυτεκνικό επίδομα μειωμένο κατά 58 ευρώ (102 – 44).
            Οι πολύτεκνες μητέρες της κατηγορίας αυτής ανέρχονται σε 18.790 και η εξοικονόμηση της δαπάνης για το Υπουργείο Υγείας ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 13.077.840 ευρώ (18.790 Χ 58 ευρώ  Χ 12 μήνες).
            Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις παρατηρείται το παράλογο, τραγελαφικό και αντιφατικό φαινόμενο: η πολύτεκνη μητέρα με ένα ή δύο τέκνα κάτω των 23 ετών να λαμβάνει πολυτεκνικό επίδομα μικρότερο από την ισόβια σύνταξη - που είναι 102 ευρώ μηνιαίως – δηλ. 88 ευρώ και 44 ευρώ μηνιαίως αντίστοιχα!!! Και όχι μόνο αυτό αλλά και η μητέρα η οποία δεν είναι πολύτεκνη και έχει τέσσερα (4) τέκνα λαμβάνει ως σύνταξη τα 102 ευρώ και δεν τα λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα η οποία και αυτή έχει τέσσερα (4) τέκνα, αλλά ένα ή δύο από αυτά είναι κάτω των 23 ετών.
Συνεπώς επειδή δεν νοείται η πολύτεκνη μητέρα με παιδί ηλικίας κάτω των 23 ετών να λαμβάνει επίδομα μικρότερο της σύνταξης που θα λαμβάνει όταν όλα τα τέκνα της υπερβούν το 23 έτος της ηλικίας τους  πρέπει, για λόγους ουσιαστικής στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας και ευνομίας, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο:
« Το παραπάνω επίδομα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο του ποσού, το οποίο λαμβάνει η πολύτεκνη μητέρα ως ισόβια σύνταξη».
           γ) Ως προς το χρονικό διάστημα της δεκαετίας που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43, θα πρέπει να προστεθεί:
« Στο χρονικό διάστημα της δεκαετίας υπολογίζεται και αυτό της προσωρινής διαμονής εκτός Ελλάδος για λόγους σπουδών ή άλλους λόγους για όσους κατοικούσαν προηγουμένως μονίμως στην Ελλάδα».
 
Επί της παρ. 3.
            Οι πολύτεκνες οικογένειες (μητέρες), που λαμβάνουν το επίδομα του τρίτου τέκνου και το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας ανέρχονται όλες - όλες μόλις σε 6.960 και η όλη δαπάνη, που θα εξοικονομήσει το Υπουργείο Υγείας ανέρχεται μόλις σε 3.674.880 ευρώ ετησίως ( 6.960 Χ 44 Χ 12).
            Συνεπώς πρέπει  η παράγραφος αυτή (3) να απαλειφθεί.
 
            Συνολικώς δε η όλη εξοικονόμηση της δαπάνης από τις παραπάνω παράλογες και απαράδεκτες περικοπές στις πολύτεκνες μητέρες ανέρχεται στο ποσό των 19.035.672 ευρώ ετησίως!!! ( 2.282.952 συν 13.077.840 συν 3.674.880).
 
             Αναρωτιέται ο καθένας: από αυτά θα σωθεί η  Ελληνική οικονομία;  Αυτή είναι η ειδική φροντίδα που υποχρεούται το Κράτος να λαμβάνει για τις πολύτεκνες οικογένειες, όπως επιτάσσει το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος;
            Περιττό βέβαια να επισημανθεί ότι η χορήγηση του επιδόματος τρίτου τέκνου και του επιδόματος και της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας καθιερώθηκε για να ενθαρρυνθούν τα νέα ζευγάρια στην απόκτηση περισσότερων παιδιών, αφού όλοι αναγνωρίζουν την εφιαλτική κατάσταση της γήρανσης του πληθυσμού και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην πατρίδα μας, που έχει καταντήσει να είναι η 3η πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου.
           Σχετικώς με το σχολιασμό της  διαβούλευσης, που φέρει την υπογραφή του  Υπουργού  Υγείας, η επιλογή των δύο σχολίων, από τις εκατοντάδες που ζητούσαν την απόσυρση των διατάξεων, αν δεν είναι τυχαία, είναι μάλλον ατυχής και ουδέν προσφέρει.
          Τα παραπάνω ποσά, που περικόπτει ο κ. Υπουργός, μπορούν να εξοικονομηθούν από την περιστολή τόσων άλλων μη αναγκαίων δαπανών  του Δημοσίου και δεν χρειάζεται η περικοπή των επιδομάτων από τις πολύτεκνες μητέρες.
 
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

       Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας                    

 

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                      Εμμανουήλ Χρυσόγελος        

 ------------------------------

    ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 49 Αθήνα, 21/3/2011
Αξιότιμο
Κύριο Ανδρέα Λοβέρδο
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 101 87
 
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.
 
            Με τις διατάξεις του Ν. 3918/2011, (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011) που δημοσιεύθηκε, καταργείται ουσιαστικώς η χορήγηση του επιδόματος στον ανάπηρο πολύτεκνο πατέρα με τρία παιδιά, στον πολύτεκνο πατέρα με τέκνα από δυο γάμους και στα απορφανισθέντα και από τους δύο γονείς τέκνα, που έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και ως εκ τούτου πρέπει στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.3918/2011 να επέλθουν οι ακόλουθες βελτιώσεις – τροποποιήσεις:
 
α) «Η φράση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43 του Ν.3918/2011: « Η παρ. 3 του άρθρου 63» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 63».
 
β) Στο τέλος των λοιπών εδαφίων προστίθεται η φράση: «Στους δικαιούχους του επιδόματος των παραπάνω εδαφίων το επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται  στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικώτερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα».
 
Η παραπάνω τροποποίηση είναι αναγκαία γιατί, με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν.1892//1990 ορίζονται τα εξής:
«3. Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το Ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ίσο προς ενάμιση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε φορά ισχύει, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των αγάμων μέχρι ηλικίας 25 ετών παιδιών της, το οποίο όμως ουδέποτε δύναται να είναι κατώτερο του τετραπλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται έως ότου παύσει να έχει άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 25 ετών».
Η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 που όρισε τα εξής:
«Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το Ν.1910/1944, όπως τροποποιήθηκε, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ίσο προς δέκα χιλιάδες  (10.000) δραχμές, για κάθε άγαμο τέκνο ηλικίας μέχρι είκοσι τριών (23) ετών. Το συνολικό αυτό επίδομα δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) δραχμών…».
            Ακολούθως με το άρθρο 2 του Ν.2163/1993 στην παραπάνω παράγραφο 3 προστέθηκαν και τα εξής:
«Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990… προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Το μηνιαίο επίδομα του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
α) Στον πατέρα που θεωρείται πολύτεκνος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944… και της παρ. 7 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.860/1979..
β) Στον πατέρα που έχει τέσσερα τουλάχιστον τέκνα από διαφορετικούς γάμους και θεωρείται πολύτεκνος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.860/1979, εφ’  όσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων του και η μητέρα δεν λαμβάνει το επίδομα αυτό.
γ) Στα απορφανισθέντα τέκνα τα οποία προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 1910/1944».
            Σημειωτέον ότι η παράγραφος 5 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 αναφέρεται στον πολύτεκνο ανάπηρο πατέρα και η παράγραφος 7 στον πολύτεκνο χήρο πατέρα, δηλ. επεκτάθηκε η καταβολή του επιδόματος σε τέσσερις κατηγορίες: α) στον ανάπηρο πολύτεκνο πατέρα, β) στον πολύτεκνο χήρο πατέρα, γ) στον πολύτεκνο πατέρα με τέκνα από διαφορετικούς γάμους που έχει, όμως, την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων του και δ) στα απορφανισθέντα και από τους δύο γονείς που έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα.
Ήδη με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν.3918/2011, η χορήγηση του επιδόματος από τις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες καταργείται για τις τρείς: α) τον ανάπηρο πολύτεκνο πατέρα, β) τον πολύτεκνο πατέρα με τέκνα από διαφορετικούς γάμους, που έχει, όμως, την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων του και γ) στα απορφανισθέντα και από τους  δύο γονείς τέκνα που έχουν  την πολυτεκνική ιδιότητα, αφού με αυτή ορίζονται τα εξής:
«1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990.., όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το Ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ για κάθε άγαμο τέκνο ηλικίας μέχρι είκοσι τριών (23) ή είκοσι πέντε (25) ετών, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται στην παρ. 1 του ν.1910/1944.., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα..».
Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η καταβολή του επιδόματος μόνον στην πολύτεκνη μητέρα και όχι και στις παραπάνω τρείς περιπτώσεις του πολύτεκνου πατέρα και των απορφανισθέντων τέκνων, δεδομένου ότι η διάταξη της παρ. 6 του Ν.1892/1990 που προβλέπει την καταβολή του επιδόματος στον χήρο πατέρα λόγω θανάτου της συζύγου του δεν άλλαξε και παραμένει ως έχει.
Τέτοια, όμως, πρόθεση του νομοθέτη να καταργήσει την καταβολή του επιδόματος στις παραπάνω κατηγορίες δεν υπήρξε, αφού πουθενά δεν γίνεται   τέτοια μνεία. Ούτε στην εισηγητική έκθεση αναγράφεται κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και στη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή έγινε τέτοια αναφορά.
Ο αριθμός των παραπάνω περιπτώσεων που καταργείται το πολυτεκνικό επίδομα είναι: α) 824 ανάπηροι πολύτεκνοι με αναπηρία άνω του 67%, β) 1.122 πολύτεκνοι, που έχουν την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των παιδιών τους από δύο γάμους και γ) 124 οικογένειες πολύτεκνες απορφανισθέντων παιδιών (2,3,4,5 κ.λπ.) και από τους δύο γονείς δηλ. συνολικώς 2.070 περιπτώσεις.
Σημειωτέον ότι ο ΟΓΑ στις παραπάνω περιπτώσεις που ο πατέρας ελάμβανε το επίδομα αρνήθηκε, όταν τα παιδιά τους συμπλήρωσαν όλα το 23ο έτος της ηλικίας τους, να τους χορηγήσει την ισόβια σύνταξη με την αιτιολογία ότι η ισόβια σύνταξη καταβάλλεται μόνο στην μητέρα σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990.
Η παραπάνω αιτιολογία, όμως, κρίθηκε και με την υπ΄ αριθμ. 314/2007 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι δεν έχει νόμιμο έρεισμα. Δέχτηκε δε με την παραπάνω απόφαση τ΄ακόλουθα:
« Η διάταξη της παρ. 6 άρθρου 63 ν. 1892/1990, καθ΄ ο μέρος με αυτήν δεν προβλέπεται ότι σε περίπτωση θανάτου της δικαιούχου της ισόβιας σύνταξης μητέρας, τη σύνταξη δύναται να λάβει ο επιζών σύζυγός της, ο οποίος είχε την μετά το θάνατο ευθύνη διατροφής των τέκνων, δεν είναι σύμφωνη με τις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις. Τούτο δε, διότι το άρθρο 21 του Συντάγματος, επιβάλλει την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, την οποία αποτελούν, πλην των τέκνων και οι δύο σύζυγοι. Συνεπώς, δεν είναι συνταγματικώς ανεκτό να χορηγείται μόνον στον ένα από τους συζύγους (στη μητέρα) παροχή, υπό την ιδιότητα του πολύτεκνου συζύγου, σε περίπτωση δε θανάτου να μην λαμβάνει ο επιζών την παροχή αυτή, απομειουμένης, με τον τρόπο αυτό, της προς την πολύτεκνη οικογένεια προστασίας, εφ΄όσον και οι δύο σύζυγοι αποτελούν  μέλη της συνταγματικώς προστατευομένης οικογένειας.
Εξάλλου, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 1892/1990, οι παροχές του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο το επίδομα, όσο και η σύνταξη, έχουν προσέτι, το χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για τη δημιουργία πολυτέκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του οξέως δημογραφικού προβλήματος της Χώρας. Η δε χορήγηση της σύνταξης αποτελεί επιπλέον κίνητρο προς τους γονείς, δεδομένου, ότι η οικονομική ενίσχυση προς αυτούς δεν θα παύσει να χορηγείται, λόγω της ηλικίας των τέκνων. Συνεπώς για να είναι πλήρης και λυσιτελής η συνταγματικώς επιβαλλομένη προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, η ισόβια σύνταξη θα πρέπει να καταβάλλεται και στον επιζώντα σύζυγο (πατέρα), σε περίπτωση θανάτου της συζύγου του…».
Εν όψει των παραπάνω δεδομένων είναι αυταπόδεικτο ότι στην διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν. 3918/2011 πρέπει να επέλθει η παραπάνω βελτίωση – τροποποίηση.     
 Με την ελπίδα, Κύριε Υπουργέ, ότι θα είναι άμεση η παρέμβασή σας για τη ρύθμιση αυτού του θέματος,
 

 

διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

          Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 
 
 
 

Πρόσφατα άρθρα