Μπορείτε να δείτε τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ στο http://assets.tovima.gr/files/DEI10.pdf    

                                                                                                              -------------

                      Κυβέρνηση και ΔΕΗ μας αλλάζουν τα Φώτα... από Εφημ. "Ελεύθερος Τύπος"

 

-------------------------------

Νέα τιμολόγια ρεύματος από τη ΔΕΗ (από Έθνος...)

«E» 5/1
Ένα νοικοκυριό θα χρεώνεται με ενιαία τιμή όταν για παράδειγμα «κάψει» 1.600 κιλοβατώρες και όχι όπως πρώτα με διαφορετική τιμή για τις πρώτες 800 και άλλη για τις επόμενες 800 κιλοβατώρες.

Νέου τύπου οικιακά τιμολόγια από τη ΔΕΗ, με κατάργηση της διπλής χρέωσης μέσα στο ίδιο κλιμάκιο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και καθιέρωση ενιαίας, είναι αυτά που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου. Ο νέος τρόπος τιμολόγησης αλλά και οι σημαντικές αυξήσεις έως 550% στις λεγόμενες «κρυφές» χρεώσεις «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς.

 Με το σύστημα που καθιερώνεται, ένα νοικοκυριό θα χρεώνεται με ενιαία τιμή όταν για παράδειγμα «κάψει» 1.600 κιλοβατώρες και όχι όπως πρώτα με διαφορετική τιμή για τις πρώτες 800 και άλλη για τις επόμενες 800 κιλοβατώρες. 

Η υπουργός ΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη και ο πρόεδρος της ΔΕΗ Αρ. Ζερβός δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα αναλυτικά τις τιμές ανά κιλοβατώρα, τα πάγια, τις χρεώσεις των δικτύων μεταφοράς και διανομής

Με αυτόν τον τρόπο, όπως σχολιάζει αξιωματούχος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής, προκύπτουν οι νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, οι οποίες σε μέσα επίπεδα φτάνουν ακόμη και το 11%.

Κι ενώ έχουν τεθεί από την 1η του μηνός σε ισχύ τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά, η υπουργός ΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη και ο πρόεδρος της ΔΕΗ Αρ. Ζερβός δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα αναλυτικά τις τιμές ανά κιλοβατώρα, τα πάγια, τις χρεώσεις των δικτύων μεταφοράς και διανομής, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και των τελών υπέρ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οπως αποκαλύπτει το «Εθνος», η υπουργός ΠΕΚΑ έχει αποφασίσει, έπειτα από προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της ΔΕΗ, αύξηση κατά 550% του τέλους υπέρ ΑΠΕ για τα νοικοκυριά. Αυτό πια ανέρχεται στο 1,95 ευρώ ανά MWh (μεγαβατώρα) από 0,30 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στον τετραμηνιαίο λογαριασμό είναι περίπου δύο λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Επίσης αυξάνονται μέχρι 39% οι χρεώσεις που επιβάλλονται ανά κατηγορία κατανάλωσης για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Ανατιμάται κατά 14,8% η μεταβλητή χρέωση για τη χρήση του δικτύου διανομής.

Ακριβότερη κατά 15,4% γίνεται όμως και η μεταβλητή χρέωση για τη χρήση του δικτύου μεταφοράς.

Πάντως, η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να μετριάσει τις επιβαρύνσεις από τα νέα τιμολόγια φαίνεται να έχει προχωρήσει σε μειώσεις έως και 50% στα πάγια, καθώς και σε άλλες δύο «κρυφές» χρεώσεις, τις λεγόμενες «μοναδιαίες πάγιες χρεώσεις ισχύος» για τη χρήση των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Αγνωστες παραμένουν οι τιμές για τις επικουρικές υπηρεσίες.

Οι χρεώσεις αυτές, οι οποίες αναλύονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, προστίθενται πάνω στην τιμή της κιλοβατώρας και το αποτέλεσμα είναι μετά την αύξηση του ΦΠΑ, την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργειας αλλά και του νέου τρόπου υπολογισμού των τιμολογίων να προκύπτουν οι μέσες αυξήσεις 11,1% στο κλιμάκιο κατανάλωσης από 0 έως 800 κιλοβατώρες, 3,1% στα κλιμάκια από 801 έως 1.000 κιλοβατώρες (ΚWh) και από 1.001 έως 1.200 ΚWh, 2,7% από 1.201 έως 1.600 ΚWh, 1,4% από 1.601 έως 2.000 ΚWh και 2,2% από 2.001 έως 3.000 ΚWh.

Ως γνωστόν, από 3.000 κιλοβατώρες και πάνω οι τιμές έπεσαν κατά 8,5%.Πώς επιβαρύνονται τα τιμολόγια ρεύματος


Οκτώ διαφορετικές χρεώσεις από τη ΔΕΗ

Ούτε μία, ούτε δύο... αλλά οκτώ είναι οι διαφορετικές χρεώσεις που επιβαρύνουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Η πλειονότητα αυτών είναι της τάξης του ενός-δύο λεπτών, μικρής αξίας, αλλά αν συνυπολογιστούν με την ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας, τα ποσά που προκύπτουν είναι... αξιοσέβαστα και φυσικά όλες μαζί «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Πρόκειται, λοιπόν, πέραν της τιμής της κιλοβατώρας και του παγίου, για το τέλος υπέρ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χρεώνεται στα νοικοκυριά προς περίπου ένα με δύο λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Στο πλαίσιο και των κοινοτικών απαιτήσεων, υπάρχουν επίσης οι χρεώσεις ενέργειας (για το δίκτυο μεταφοράς είναι στα 0,00605 ευρώ ανά κιλοβατώρα και για το δίκτυο διανομής είναι 0,0217 ευρώ ανά κιλοβατώρα).

Στους λογαριασμούς επίσης επιβάλλονται και οι μοναδιαίες πάγιες χρεώσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, και αυτές είναι στα 0,16 και 0,59 ευρώ αντίστοιχα. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που παρέχει η ΔΕΗ είναι άλλη μία κατηγορία, και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το κλιμάκιο από ένα έως 3 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Πολλαπλασιάζονται, όμως, και αυτές με την ποσότητα κατανάλωσης.

Η ΔΕΗ επιβάλλει ακόμη και χρεώσεις για τις επικουρικές υπηρεσίες, καθώς και τις λοιπές επιβαρύνσεις. Αυτές δεν έχει γίνει γνωστό πόσο θα είναι.

Κατόπιν λοιπόν κοινοτικών οδηγιών, αυτές οι χρεώσεις φαίνονται πια στους λογαριασμούς ρεύματος και είναι διακριτές προκειμένου και οι ιδιώτες να μπορούν να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

 

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΗ: Οι αυξήσεις που πέρασαν στα κρυφά

Κρυφές αυξήσεις περιλαμβάνουν τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ που ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το υπουργείο Περιβάλλοντος, τα οποία δεν είχαν...  ανακοινωθεί, ωστόσο ισχύουν ήδη από 1ης Ιανουαρίου και προβλέπουν την κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης για τα νοικοκυριά. Όλη η κατανάλωση ενός νοικοκυριού θα τιμολογείται εφεξής με τη χρέωση ανά κιλοβατώρα, που ισχύει για το αντίστοιχο κλιμάκιο, ενώ έως τώρα οι καταναλωτές πλήρωναν προοδευτικά, χαμηλότερες τιμές για τις πρώτες.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ αναφέρει ότι η λογική της κλιμάκωσης εξακολουθεί να υφίσταται “και έχει ενσωματωθεί σε μία νέα ενιαία τιμή για κάθε κατηγορία”, ενώ “τα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ συνεχίζουν να είναι κλιμακωτά, ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης”.

Πιο συγκεκριμένα, τα κλιμακωτά τιμολόγια στα οποία αναφέρεται η ΔΕΗ προβλέπουν:

-Για κατανάλωση από 0 - 800 κιλοβατώρες, 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

-Από 801 - 1000 kwh, 0,0686 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

-Από 1001 - 1200 kwh, 0,071 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

-Από 1201-1600 kwh, 0,0727 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

-Από 1601 - 2000 kwh, 0,0727 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

-Πάνω από 2001 kwh, 0,08174 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς τιμολόγησης είναι πως αν για παράδειγμα ένα νοικοκυριό έχει κατανάλωση π.χ. 1000 κιλοβατώρες, θα τιμολογηθεί για το σύνολο της κατανάλωσης προς 0,0686 ευρώ ανά κιλοβατώρα ενώ ως τώρα ίσχυε ότι οι πρώτες 800 κιλοβατώρες χρεώνονταν με την τιμή που αντιστοιχούσε στο πρώτο κλιμάκιο κατανάλωσης και οι επόμενες 200 με την αμέσως υψηλότερη χρέωση.

Η ΔΕΗ επαναλαμβάνει ότι οι μέσες μεταβολές στο λογαριασμό ηλεκτρισμού ρεύματος είναι αυτές που είχε ανακοινώσει στις 28 Δεκεμβρίου, δηλαδή:

-Για κατανάλωση 0-800 kwh, αύξηση 11,1 %

-Από 801-1000 kwh αύξηση 3,1 %.

-Από 1001-1200 kwh, αύξηση 3,1 %.

-Από 1201-1600 kwh, αύξηση 2,7 %.

-Από 1601-2000 kwh, αύξηση 1,4 %.

-Από 2001-3000 kwh, αύξηση 2,2 %.

-Από 3000 kwh και πάνω, μείωση 8,5 %.

-Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, μείωση 20 - 30 %.

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/01/blog-post_3029.html

Πρόσφατα άρθρα