Δημοσίευση νόμου 3883/2010

Εκδόθηκε ο Νόμος Υπ’ Αριθ. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 167/24 Σεπτεμβρίου 2010, τ.Α’), ο οποίος αφορά, εκτός όλων των άλλων, και στην τροποποίηση της Στρατολογικής Νομοθεσίας (Άρθρο 77), αλλά και σε θέματα εναλλακτικής υπηρεσίας (Άρθρο 78) και αντιρρησιών συνείδησης (Άρθρο 79). Προστέθηκαν ακόμη μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 80) και παρασχέθηκε η δυνατότητα (Άρθρο 81) σε όσους εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ενόπλως ως οπλίτες, με αίτησή τους, να παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ με την ιδιότητά τους αυτή και μετά την εκπλήρωση αυτών, ως έφεδροι οπλίτες, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 5 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α΄).

Με το άρθρο 5 του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/24-9-2010) ρυθμιστηκε το θέμα των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με βάση τα κοινωνικά κριτήρια οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων, οι οικογένειες με έναν (1) γονέα, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.

Για να δείτε το Νόμο: ... ΕΔΩ

Πρόσφατα άρθρα