10 τρόποι για να βγείτε πιο γρήγορα στη σύνταξη

15/08/2010 - 08:42


Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο νέος νόμος προβλέπει «μπόνους» επτά ετών πλασματικής ασφάλισης για τη συμπλήρωση των απαραίτητων 40 ετών ασφάλισης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος με το νέο καθεστώς
Τα πλασματικά έτη ασφάλισης που θα εξαγοράζονται προσμετρούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ταυτοχρόνως θα προσαυξάνουν το τελικό ποσό της σύνταξης. Αντιθέτως, τα έτη που αναγνωρίζονται χωρίς την καταβολή χρημάτων θα προσμετρούνται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η διευκρίνιση αυτή που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα «λειτουργούν» τα πλασματικά έτη ασφάλισης στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς περιλαμβάνεται στην ερμηνευτική εγκύκλιο την οποία έχει ετοιμάσει το υπουργείο Εργασίας και πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Συνολικά ο νέος νόμος 3863/2010 προβλέπει «μπόνους» επτά ετών πλασματικής ασφάλισης για τη συμπλήρωση των απαραίτητων 40 ετών ασφάλισης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος με το νέο καθεστώς. Στη σχετική διάταξη δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως και επτά πλασματικών ετών ασφάλισης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η στρατιωτική θητεία, ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής των παιδιών, η άδεια λόγω ασθενείας (ως 300 ημέρες συνολικά), ο χρόνος τακτικής επιδότησης ανεργίας (300 μέρες συνολικά), ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (ως και δύο έτη), ο χρόνος σπουδών ενός πτυχίου, ο χρόνος ανεργίας, η άδεια κύησης και λοχείας και οι ημέρες της απεργίας. Ο χρόνος γονικής άδειας και ο χρόνος φοίτησης εξαγοράζονται με την καταβολή ποσοστού 26% επί του 25πλάσιου του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Διαφορετικά ποσά ισχύουν για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας, της εκπαιδευτικής άδειας και της τακτικής ανεργίας.

Δύο περιπτώσεις
Εξηγώντας τη σχετική διάταξη ο υφυπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνης τόνισε χθες ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις αναγνωρίσιμου πλασματικού χρόνου. Πρώτον, χωρίς εξαγορά θα αναγνωρίζεται το ένα έτος που ενδεχομένως ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ, ο χρόνος της κύησης και της λοχείας για τις γυναίκες και ο χρόνος της επιδοτούμενης ασθένειας (συνολικά ένα έτος). Δεύτερον, δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν τα χρόνια σπουδών με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, τα χρόνια της στρατιωτικής θητείας και τα χρόνια ανεργίας.

Για να συνυπολογίζονται οι πλασματικοί χρόνοι στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει τουλάχιστον 3.600 ημέρες (ή 12 έτη) ασφάλισης.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και ο χρόνος απεργίας αναγνωρίζονται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το ποσό δε της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η αίτηση υποβάλλεται στο ασφαλιστικό ταμείο που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας ή της απεργίας και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη που εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο.

Χρόνος σπουδών
Ο χρόνος φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται, έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Καταβάλλεται για κάθε μήνα ποσό εξαγοράς υπολογιζόμενο με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις αναφερόμενες αναγνωρίσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης οπότε παρέχεται έκπτωση 15 %, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται ως το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης, ενώ καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν από τον χρόνο εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς οι δόσεις παρακρατούνται από τη σύνταξη υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν το ένα τέταρτο του συνολικού ποσού της σύνταξης.

Τέλος, σύμφωνα με τον νόμο, το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών ετών κατανέμεται ως εξής: Οσοι θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2011 εξαγοράζουν μέχρι 4 χρόνια, από 1.1.2012 εξαγοράζουν μέχρι 5 χρόνια, από 1.1.2013 μέχρι 6 χρόνια, από 1.1.2014 και μετά μέχρι 7 χρόνια. Οσοι θεμελιώνουν σύνταξη ως 31.12.2010 έχουν δικαίωμα εξαγοράς μόνον εκείνων των πλασματικών χρόνων που προβλέπει το άρθρο 40 του Ν. 2084/92, με δικαίωμα αίτησης από σήμερα ως και 31.12.2013.

 


 

TO BHMA, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

 

Πρόσφατα άρθρα