Η ΑΣΠΕ απέστειλε στις 21/2/2022 σχετική επιστολή προς τους 

1)      Κον Χρ. Σταϊκούρα, Υπ. Οικονομικών

2)      Κον Θ. Σκυλακάκη, Αν. Υπ. Οικονομικών

με κονοποίηση στην

3)      Κα Μ. Συρεγγέλα, Υφυπουργό Δημογραφίας, Οικογένειας και Ισότητας των φύλων

στην οποία περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

σε συνέχεια δηλώσεων για την πρόθεση της Κυβέρνησης να προβεί σεμια έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών πριν το Πάσχα, εφόσον δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, και με δεδομένη τη στόχευση στις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδας, θέτουμε υπόψη σας ότι οι πολύτεκνες οικογένειες είναι από τη φύση τους ευπαθείς σε οποιαδήποτε μεταβολή στα μακρο-οικονομικά μεγέθη, λόγω των υψηλών καταναλωτικών δαπανών στις οποίες είναι αναγκασμένες να υποβάλλονται προς να επιβιώσουν με αξιοπρέπει και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(α) την κατάργησης από το 2018 του ειδικού μειωμένου τιμολόγιου ηλεκτρικού ρεύματος των πολύτεκνων οικογενειών, ενώ οι δαπάνες μας για ενέργεια είναι πολλαπλασίως περισσότερες από κάθε άλλη οικογένεια λόγω του πλήθους των μελών της,

(β) της συνεχούς αύξησης της τιμής του ηλεκτρονικού ρεύματος

(γ) της αύξησης σε όλα τα βασικά είδη διατροφής,

(δ) της υπερπροσφοράς των πολύτενων οικογενειών στα κρατικά έσοδα ΦΠΑ, εξ ανάγκης διατροφής,

(ε) την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των πολύτεκνων οικογενειών που είχαν θεσπίσει στο παρελθόν οι Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας,

(στ) της κατάργησης του πολυτεκνικού επιδόματος από την προηγούμενη Κυβέρνηση,

είναι προφανής ηανάγκη στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών της χώρας που "σηκώνουν" δυσανάλογα φορολογικά βάρη και το εισόδημά τους εκμηδενίζεται από τις αυξήσεις στις καταναλωτικές δαπάνες, ενισχύοντας όμως το κρατικό ταμείο στα έσοδα από ΦΠΑ.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως ο σχεδιασμός σας προβλέψει την συμπερίληψη όλων των πολύτεκνων οικογενειών της χώρας χωρίς αποκλεισμούς και εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια (σχετική νομολογία αποφάσεων ΣτΕ στη διάθεσή σας) στην έκτακτη ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων την περίοδο του Πάσχα, καθώς οι μεταβολές των μακρο-οικονομικών μεγεθών έχουν άμεση επίπτωση στην αξιοπρεπή διαβίωση των πολύτεκνων οικογενειών που προσφέρουν στη χώρα το πολυτιμότερο αγαθό της, το ανθρώπινο κεφάλαιο.-

Πρόσφατα άρθρα