Εκτύπωση

 

Αθήνα, 9/2/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα ασφαλούς χρήσεως του Διαδικτύου, η ΑΣΠΕ επισημαίνει τη σημασία του θέματος στην εποχή της τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης.

Η ανεμπόδιση πρόσβαση στο Διαδίκτυο εξελίσσεται σε κοινωνικό αγαθό τον 21ο αιώνα. Όμως, σε σημαντικό αριθμό οικογενειών και ιδίως πολύτεκνων οικογενειών, δεν υπάρχει ανεμπόδιση δυνατότητα προσβάσεως στο Διαδίκτυο λόγω αδυναμίας απόκτησης εξοπλισμού και τηλεπικοιωνιακού κόστους. Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος επισημαίνει εκ νέου τις αυξημένες δυσκολίες προσβάσεως λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες.

Ειδικά στην παρούσα συγκυρία στην χώρα μας και με δεδομένο το καθεστώς τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, οι πολύτεκνες οικογένειες – μέλη μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην απρόσκοπτη εξ αποστάσεως εργασία και εκπαίδευση των παιδιών τους λόγω τηλεπικοινωνιακών αναγκών. Είναι πολύ δύσκολο, ως αδύνατο, να υπάρχει επαρκής αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών με καλή σύνδεση και καλό επίπεδο εξυπηρέτησης χρήστη σε οικογένειες που περιμένουν από την ίδια γραμμή και τον ίδιο διανεμητή (router) να λειτουργήσουν 6 άτομα (2 γονείς και 4 παιδιά), 7, 8, 9, ή και πολύ περισσότερα άτομα.

Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και έχοντας υπόψη την υποχρέωση της πολιτείας για την υποστήριξη των πολυτέκνων, όπως προβλέπεται και στο Σύνταγμα, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι πολύτεκνες οικογένειες να μην στερηθούν του δικαιώματος στην εργασία και στην εκπαίδευση λόγω του κόστους απόκτησης πρόσθετων υπολογιστών και 2ης τηλεπικοινωνιακής γραμμής και της αναβάθμισης της υπάρχουσας στα 100 MBPS, όπως είναι αναγκαίο για χρήση από τόσο πολλούς ταυτόχρονους χρήστες.

Για το λόγο αυτό ζητούμε η πολιτεία να επιδοτεί, χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς, την απόκτηση πρόσθετων ηλεκτρονικών συσκευών και την απόκτηση 2ης τηλεπικοινωνιακής γραμμής καθώς και την αναβάθμιση της υπάρχουσας στα 100 MBPS για τους έχοντες την πολυτεκνική ιδιότητα.

Επίσης, η Πολιτεία θα πρέπει να δώσει δωρεάν εξοπλσιμό (η/υ, laptop, smart phones) στις πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ειδικής φροντίδας που επιτάσσει το Σύνταγμα, καθώς η αγορά αυτών αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού των πολύτεκνων οικογενειών. Εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων που θα ορισθούν για την ενίσχυση των οικογενειακών με χαμηλά εισοδήματα για την αγορά εξοπλισμού με προνοιακή λογική, θα πρέπει να δοθεί εξοπλισμός στις πολύτεκνες οικογέενιες κατά προτεραιότητα, με λογική δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Όλα τα ανωτέρω μπορούν να επιχορηθούν από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς να επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως έχει ήδη προτείνει η ΑΣΠΕ στην Κυβέρνηση.

Είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Αναμένουμε.

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

Δείτε επίσης

  1. Home - Safer Internet Day
  2. Εγχειρίδιο «Σύνδεση με Σύνεση» από τη δράση Saferinternet.gr Πατήστε ΕΔΩ

Περιέχει 19 σχέδια μαθημάτων διάρκειας 22 διδακτικών ωρών για την προαγωγή του ψηφιακού αλφαβητισμού και τη μύηση σε βασικούς κανόνες χρήσης του Διαδικτύου. Αν και πρωταρχικά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, τα προτεινόμενα μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 'ως έχουν' από τους γονείς για τη δημιουργία δραστηριοτήτων μέσα στην οικογένεια, προς όλες τις ηλικίες των παιδιών τους.