ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 857

                              Αθήνα, 16/10/2018

Αξιοτίμους                          

1. Κύριο Αλέξανδρο Χαρίτση                                                                                                                             ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

    Υπουργό Εσωτερικών

2. Κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη

    Υφυπουργό Εσωτερικών

    Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83

ΘΕΜΑ: Η στήριξη των πολυτέκνων οικογενειών από τους ΟΤΑ αποτελεί δημογραφικό κίνητρο και είναι υποχρέωση του κράτους

Κύριε / Κυρία Υπουργέ.

Για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.         Από το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, επιβεβαιώθηκε ότι η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και εξυφαίνεται μια αθέατη γενοκτονία.

            Το έτος 2017 οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 35.948 (γεννήσεις 88.553 και θάνατοι 124.501), ενώ την τελευταία τριετία (2015-2017) οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 91.207 (γεννήσεις 273.298 και θάνατοι 364.505).

2.         Η τάξη των πολυτέκνων οικογενειών, είναι η μόνη που αντιστέκεται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας που απειλεί με άμεσο αφανισμό τον τόπο μας.

3.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με ρητή διάταξη του Συντάγματος (παρ. 2 του άρθρου 21) παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:    

α.        «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

β.         Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

γ.        Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με  σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως: 

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

δ.         Ο ΠτΔ με την ευκαιρία της γιορτής των Πολυτέκνων στο Προεδρικό Μέγαρο στις 5/11/2017, δήλωσε:

«Έχω πει επανειλημμένα και το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά: Αν η Ελληνική Κοινωνία δεν έχει εκραγεί μέσα σ’ αυτή την πρωτοφανή κρίση, αυτό οφείλεται εν πολλοίς στον παράγοντα Οικογένεια. Στο ότι στον Τόπο μας η Οικογένεια λειτουργεί. Αυτό δείχνει και την σημασία της Οικογένειας, αλλά δείχνει ταυτόχρονα και την σημασία της Πολύτεκνης Οικογένειας, γιατί πυλώνας της Οικογένειας εν γένει είναι η Πολύτεκνη Οικογένεια. Αυτή η σημασία της Οικογένειας προσδιορίζει και το μέγεθος της ευθύνης της Πολιτείας απέναντι στην Οικογένεια γενικότερα, άρα και στην Πολύτεκνη Οικογένεια».

Μάλιστα, ο κος Παυλόπουλος αναφέρθηκε και στο Σύνταγμα της χώρας και το άρθρο 21 για την οικογένεια:«Σ’ αυτό όμως πρέπει να προστεθεί και η επιταγή του Συντάγματος, την οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να λησμονάμε. Θυμίζω προς κάθε κατεύθυνση, όχι μόνο ενώπιον υμών αλλά γενικότερα, ότι το Σύνταγμα, στο άρθρο 21 στην 1η παράγραφο, προσδιορίζει την Οικογένεια ως θεμέλιο για την συντήρηση και την προαγωγή του Έθνους. H διατύπωση του συντακτικού νομοθέτη δεν είναι καθόλου τυχαία. Εξίσου, λοιπόν, θεμέλιο του Έθνους είναι και η Πολύτεκνη Οικογένεια. Και πιο κάτω, στην 2η παράγραφο, το Σύνταγμα ρητά, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι η Πολύτεκνη Οικογένεια έχει δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. Καθιερώνει ένα ειδικό κοινωνικό δικαίωμα. Και το δικαίωμα προσδιορίζει, ταυτοχρόνως, τις υποχρεώσεις που έχουν εκείνοι προς τους οποίους απευθύνεται η άσκηση του δικαιώματος […]

ε.         Ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της ΑΣΠΕ στις 16/1/2015, ανέφερε:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών που προωθήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου.

Με τις περικοπές σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου παραβίασε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος. Παραβίασε όμως και τη δική της συνταγματική υποχρέωση για σχεδιασμό και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας δημογραφικό πρόβλημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων οικογενειών, που συντελέστηκαν στα χρόνια του μνημονίου»

3.         Με τα παραπάνω δεδομένα, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 208.000 περίπου, σας παρακαλεί, Κύριε / Κυρία Υπουργέ, να συμπεριληφθεί διάταξη στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα με την οποία να δίνεται η δυνατότητα στους Δημάρχους να χορηγούν στις μητέρες, που είναι δημότες τους και αποκτούν το τέταρτο παιδί ή πάνω από το τέταρτο, κάποιο συμβολικό χρηματικό ποσό, ως δημογραφικό κίνητρο και για ενθάρρυνση των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν πολλά παιδιά για την άμβλυνση της παρατηρουμένης και συνεχώς επιδεινουμένης υπογεννητικότητας στη χώρα μας.

4.         Η διάταξη που πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο Νομοσχέδιο συναφούς αντικειμένου, έχει ως κατωτέρω:

«Στο τέλος του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει, προστίθεται παράγραφος με τον αριθμό 4, που έχει ως εξής»

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγούνται, ως δημογραφικό κίνητρο, στις μητέρες, που είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου και αποκτούν το τέταρτο (4ο ) και κάθε επί πλέον τέκνο και τους έχει αναγνωρισθεί η πολυτεκνική ιδιότητά τους, εφάπαξ χρηματικά ποσά μετά τη γέννηση των τέκνων τους, αναλόγως με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Τα χορηγούμενα εφάπαξ χρηματικά ποσά δύνανται να προέρχονται εξ οιασδήποτε πηγής εσόδων συμπεριλαμβανομένων και των ανταποδοτικών που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ».

.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

    Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας             

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                    Εμμανουήλ Χρυσόγελος 

Πρόσφατα άρθρα