ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 654

                             Αθήνα, 6/7/2018

Αξιότιμο                              

Κύριο Παναγιώτη Σκουρλέτη                                                     ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υπουργό Εσωτερικών

Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83

ΘΕΜΑ: Η στήριξη των πολυτέκνων οικογενειών από τους ΟΤΑ αποτελεί δημογραφικό κίνητρο και είναι υποχρέωση του κράτους

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ.

            Αναφορικά με το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1 α.      Γνωρίζετε ασφαλώς, καλύτερα παντός άλλου, πως η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, όπως μαρτυρούν τα επίσημα στοιχεία για το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας.

β.         Την τελευταία εξαετία οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 114.789 όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΕΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

1

2011

106.428

111.099

2

2012

100.371

116.668

3

2013

94.134

111.794

4

2014

92.149

113.740

5

6

2015

2016

91.847

93.418

121.212

118.623

ΣΥΝΟΛΑ

578.347

693.136

Από 1/1/2017 έως 27/12/2017 οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 34.947 (θάνατοι 123.079, γεννήσεις 88.132), ενώ δυστυχώς από 27/12/2017 και μετά το Υπουργείο Εσωτερικών έπαυσε να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τις γεννήσεις και τους θανάτους σε όλη την Ελλάδα.

            Στην πραγματικότητα το έθνος μας οδεύει ολοταχώς στον αφανισμό.

2.         Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας γι’ αυτό η πολιτεία αναγνωρίζουσα τη συμβολή τους στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:

α.                    «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

β.         Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

. γ.      Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

3.         Με τα παραπάνω δεδομένα, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 208.000 περίπου, σάς παρακαλεί, Κύριε Υπουργέ, να συμπεριληφθεί διάταξη στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα με την οποία να δίνεται η δυνατότητα στους Δημάρχους να χορηγούν στις μητέρες, που είναι δημότες τους και αποκτούν το τέταρτο παιδί ή πάνω από το τέταρτο, κάποιο συμβολικό χρηματικό ποσό, ως δημογραφικό κίνητρο και για ενθάρρυνση των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν πολλά παιδιά για την άμβλυνση της παρατηρουμένης και συνεχώς επιδεινουμένης υπογεννητικότητας στη χώρα μας.

4.         Η διάταξη που πρέπει να ενταχθεί στο Νομοσχέδιο για τον Κλεισθένη, έχει ως κατωτέρω:

«Στο τέλος του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει, προστίθεται παράγραφος με τον αριθμό 4, που έχει ως εξής»

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγούνται, ως δημογραφικό κίνητρο, στις μητέρες, που είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου και αποκτούν το τέταρτο (4ο ) και κάθε επί πλέον τέκνο και τους έχει αναγνωρισθεί η πολυτεκνική ιδιότητά τους, εφάπαξ χρηματικά ποσά μετά τη γέννηση των τέκνων τους, αναλόγως με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Τα χορηγούμενα εφάπαξ χρηματικά ποσά δύνανται να προέρχονται εξ οιασδήποτε πηγής εσόδων συμπεριλαμβανομένων και των ανταποδοτικών που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ».

.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας               Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος    Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα