Και νέα επιστολή στον ΑΣΕΠ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αρ. Πρωτ. 352

Αθήνα, 9/5/2018

           

Προς

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Υπόψη Κυρίας Δέσποινας Σιμιτζόγλου

Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Προκηρύξεων

Πουλίου 6, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 115 10 Αθήνα

           

ΘΕΜΑ: Ειδικές Κατηγορίες Θέσεων στην Προκήρυξη 16Κ/2017

ΣΧΕΤ. Το, υπ’ αριθμ. πρωτ. 25359/2017/1/2018 / 24-4-2018 έγγραφό σας

Ελάβαμε με email στις 26/4/2018 το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σε απάντηση της από, 13/12/2017 επιστολής μας, σχετικά με την «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 16Κ/2017) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62)….».

Καταρχάς η προκήρυξη αφορά 62 και όχι 61 θέσεις, χωρίς αυτό βέβαια να επηρεάζει τον αριθμό των 9 θέσεων που αναλογούν σε πολυτέκνους.

Όμως θα σας παρακαλούσαμε να μας γνωρίσετε αναλυτικά τη διαδικασία επί μέρους κατανομής των αναλογούντων τόσο σε κάθε κατηγορία θέσεων, όσο και στις επί μέρους θέσεις, στη συγκεκριμένη προκήρυξη, προκειμένου και εμείς να αντιληφθούμε τη διαδικασία που ακολουθείτε και ειδικότερα τις έννοιες «προστιθέμενη θέση» και «μικρότερο πληθυσμό της έδρας τους», ώστε οι 6 θέσεις ΠΕ (43Χ15%=6,45) που αναλογούν σε πολυτέκνους να γίνονται 4 και οι 1 θέση ΔΕ (8Χ15%=1,2) να γίνεται 3, αλλά και να μη περιλαμβάνονται ανάλογες θέσεις αρχαιολόγων. Σημειωτέον ότι οι στρογγυλοποιήσεις γίνονται προς τα κάτω.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

   Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας                

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                  Εμμανουήλ Χρυσόγελος   

-----------

  

Κάντε κλικ για να διαβάσετε την απάντηση του ΑΣΕΠ, που δεν λέει τίποτα... και μάλιστα έκαναν 4 μήνες για να τη γράψουν!   ΕΔΩ

 

Υπενθυμίζουμε την επιστολή μας:

 

Επιστολή ΑΣΠΕ στον ΑΣΕΠ:Τρόπος υπολογισμού του ποσοστού 15% που αφορά τους πολύτεκνους και τα τέκνα πολυτέκνων στις προκηρυσσόμενες θέσεις από το ΑΣΕΠ.

Πρόσφατα άρθρα