Σήμερα 6/2 έγινε συνάντηση του προεδρείου της ΑΣΠΕ με συνεργάτες του Υπ. Παιδείας στο Υπουργείο, όπου έγινε μια καταγραφή των θεμάτων που απασχολούν τους πολύτεκνους και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε αυτά, ενώ επιδόθηκε αναλυτικό υπόμνημα. Δυστυχώς δεν διαφάνηκε καμία πρόθεση από το υπουργείο για λύση των θεμάτων μας. Αυτό που μας ειπώθηκε για τις Μετεγγραφές των μαθητών, είναι ότι σύντομα έρχεται νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην υπάρχουν στην οικογένεια με φοιτητές πάνω από 2 σπίτια και με εισόδημα κατά κεφαλήν έως 12000€. Παράλληλα θα σταματήσει η επί πλέον μοριοδότηση που υπάρχει σήμερα με 1 μόριο λόγω 2ου αδελφού φοιτητή… 

Από πλευράς ΑΣΠΕ τονίσθηκε ότι είναι αδιανόητο να δίνονται σήμερα πολλαπλάσιες μετεγγραφές σε διάφορες κατηγορίες πολιτών και οι πολύτεκνοι να μην έχουν ελεύθερη μετεγγραφή, όπως είχαν επί 32 συνεχή έτη για δημογραφικούς λόγους.  Δυστυχώς η περίφημη απόφαση του ΣτΕ που μιλούσε περί ¨ακαδημαϊκών κριτηρίων¨ χρησιμοποιήθηκε για να πάρουν τις μετεγγραφές από τους πολύτεκνους και να τις δίνουν σήμερα με αδιαφανή κριτήρια όπου θέλουν…

Για τα άλλα θέματα ουδεμία απάντηση πήραμε, απλώς θα μεταφέρουν τις θέσεις μας στον υπουργό.

Η αντιπροσωπεία της ΑΣΠΕ ήταν σαφής ως προς την διεκδίκηση αντίστοιχων ευεργετημάτων που αποδίδονται και σε άλλες ευπαθείς ομάδες (αναρωτιόμαστε σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν καταργείται η αρχή της ισονομίας;).

Η αντιπροσωπεία του ΥΠΠΘ απαντούσε: "Ζητάτε να προτάσσεστε έναντι άλλων κοινωνικών ομάδων;" 

Η αντιπροσωπεία του ΥΠΠΘ ζητούσε να υποδείξουμε ποσοστιαίες μειώσεις άλλων κοινωνικών ομάδων για να ωφεληθούν οι Πολύτεκνοι!

Δεν ξέρουν άραγε ότι το Σύνταγμα είναι υπεράνω των ιδεολογικών τους αγκυλώσεων?(ΣΤΕ Οι πολύτεκνοι εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, Σύνταγμα άρθρο 21 παρ β)

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 127

Αθήνα,   6/2/2018

Αξιότιμο  

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                 

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

  

ΘΕΜΑ: Θέματα πολυτέκνων

Κύριε Υπουργέ

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες μέρες, παρατηρεί ότι όλες οι βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος μας θα επηρεαστούν από σημαντικές δημογραφικές αλλαγές. Έως το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να έχει μειωθεί κατά 14,5 % σε σύγκριση με σήμερα. Η διάμεση ηλικία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 43,4 σε 52,8 έτη, δηλαδή κατά 5 έτη μεγαλύτερη από τον προβλεπόμενο μέσο όρο της ΕΕ-10. Εντός των επόμενων 10 ετών, ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5 ετών (ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) αναμένεται να μειωθεί κατά 27 %. Κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 7-14 ετών θα μειωθεί κατά ποσοστό άνω του 17 % ! Δεν ξέρουμε αν αυτά τα στοιχεία για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας ανησυχούν το υπουργείο παιδείας, καθώς το 2017 έφυγε με πάνω από 33.653 περισσότερους θανάτους από τις γεννήσεις και εμείς δυστυχώς οι πολύτεκνοι, βλέπουμε μια σειρά δημογραφικών κινήτρων που υπήρχαν και στο υπ παιδείας να φθίνουν και να εξαφανίζονται.

Ι. Μετεγγραφές πολυτέκνων φοιτητών

Ο νόμος των μετεγγραφών των πολυτέκνων φοιτητών, λειτούργησε χωρίς προβλήματα επί 32 συνεχή έτη, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι πρυτάνεις. Το δικαίωμα τους είχε  δοθεί ως δημογραφικό κίνητρο με το άρθρο 3 του ν. 860/1979 Το οποίο καταργήθηκε το 2009 γιατί όπως ισχυρίσθηκε η Υπουργός Παιδείας τότε προκαλούσαν συνωστισμό στις Σχολές(!).. ενώ ο αριθμός των μετεγγραφόμενων συνεχώς από τότε αυξάνεται… ενώ οι πολύτεκνοι είναι μόλις το 14% του συνολικού αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών.

α.     Επανειλημμένα  έχουμε αιτηθεί από το Υπουργείο και συγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης  να μας γνωρίσει :

  • Τον ακριβή αριθμό των πολυτέκνων φοιτητών, που αιτήθηκαν Μετεγγραφή  μέσω του Μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου, ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015,
  • Πόσοι εξ αυτών περιελήφθησαν στις καταστάσεις που στάλθηκαν από το Υπουργείο στις Σχολές, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, αναλυτικά ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, με τα μόρια που συγκέντρωσαν και την εισοδηματική κατηγορία που ανήκουν και πόσοι τελικώς από αυτούς μετεγγράφηκαν.

     β. Πέρυσι 20-3-2017 η αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου μας γνώρισε μόνο ότι από τους αιτούντες μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι χίλιοι εννιακόσιοι (1900) εξ αυτών, δήλωσαν το κριτήριο της πολυτεκνίας και τίποτα περισσότερο! Ούτε δηλαδή πόσοι εξ αυτών ήταν πολύτεκνοι σύμφωνα με το νόμο και ικανοποιούσαν τις εισοδηματικές κατηγορίες και μοριοδοτήθηκαν και τελικώς  περιελήφθησαν στις καταστάσεις μετεγγραφής που στάλθηκαν από το Υπουργείο στις Σχολές, ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, με τα μόρια που συγκέντρωσαν, ούτε πόσοι τελικά μετεγγράφηκαν. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία η Α.Σ.Π.Ε. τα χρειάζεται προκειμένου ως επίσημος θεσμικός εκπρόσωπος των πολυτέκνων της χώρας να επεξεργάζεται και να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (ν. 3454/2006 άρθρ. 10 και 17). Με την ιδιότητα αυτή συμμετέχει ως Τακτικό μέλος και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). 

     γ.   Πρόπερσι το 2016, σύμφωνα με στοιχεία που απάντησαν σε ερώτηση βουλευτή, αιτήθηκαν μετεγγραφή 1671 πολύτεκνοι - ενώ τελικά πήραν μετεγγραφή 1334.

   δ.     Φέτος ακόμη τίποτα… 

Είναι γνωστό ότι στο Μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου αιτείται μετεγγραφή ο υποψήφιος πολύτεκνος κατά δήλωση του, χωρίς κανένα έλεγχο εάν είναι πράγματι πολύτεκνος ή όχι!… θεωρητικά ο έλεγχος γίνεται μετά στις Σχολές. Ξέρετε πόσοι δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και χάνονται θέσεις από πραγματικούς δικαιούχους πολύτεκνους, αφού οι θέσεις δεν συμπληρώνονται;

Θα πρέπει:

Να τυγχάνουν και οι πολύτεκνοι φοιτητές ελεύθερης μετεγγραφής, μαζί με τις άλλες κατηγορίες(ΑΜΕΑ, σωμάτων ασφαλείας – στρατιωτικούς, Μουσουλμάνους, Φυλακισμένους, Κυπρίους..) για αυτό θα πρέπει με τροπολογία να συμπεριληφθούν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, μετά το τέλος της περ. δ’ να προστεθεί η παρακάτω περίπτωση με την αρίθμηση ε΄: «Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, ενώ καταργείται η παρ. 7 περ. ε του ιδίου άρθρου». 

Εναλλακτικά της ανωτέρω προτάσεως μας που λύνει οριστικά το θέμα, θα βελτίωνε μερικώς την υπάρχουσα κατάσταση και θα εξυπηρετούσε σημαντικό αριθμό πολυτέκνων και οι ακόλουθες προτάσεις:

1. Αύξηση της μοριοδότησης των πολύτεκνων, από 2 μόρια που ισχύει σήμερα, σε 5 μόρια.

2.Επειδή η ανεργία πλήττει παρά πολλά ενήλικα τέκνα πολυτέκνων και μη και δεν θεωρούνται εξαρτώμενα, καθότι έχουν υπερβεί το 18ο έτος και δεν σπουδάζουν ή είναι πτυχιούχοι αλλά άνεργα… όμως αυτά διαβιούν κάτω από την πατρική στέγη και επιβαρύνουν την οικογένεια, για αυτό θα ήταν δίκαιο ειδικά για τις μετεγγραφές για την εύρεση του κατ κεφαλή εισοδήματος να μετρούν όλα τα τέκνα της οικογένειας, εφόσον αυτά είναι άνεργα

3. Για κάθε ένα αδελφό(ή) φοιτητή που έχει ο αιτών μετεγγραφή, να λαμβάνει ένα επί πλέον μόριο και όχι 1 μόριο είτε 2 φοιτητές ή 4 στην οικογένεια όπως είναι σήμερα.

4.Για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας πέραν των τεσσάρων ο πολύτεκνος να λαμβάνει ένα επί πλέον μόριο πέραν της ισχύουσας μοριοδότησης…

 

ΙΙ. Προβλήματα στην είσοδο πολυτέκνων φοιτητών στις Φοιτητικές  Εστίες για όσους δεν παίρνουν μετεγγραφή

 

Κάποιες Φοιτητικές Εστίες όπως του Πανεπιστημίου Κρήτης εφαρμόζει μία απαράδεκτη μοριοδότηση του οικογ. Εισοδήματος ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών της οικογένειας... ενώ θα έπρεπε να μετράει το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και να υπάρχει μία πρόταξη των πολυτέκνων φοιτητών στις φοιτ. Εστίες.

ΙΙΙ. Εκπαιδευτικοί πολύτεκνοι

 

Α. Πίνακας αδιόριστων πολύτεκνων εκπαιδευτικών

            Είναι γνωστό ότι η πρώην υπουργός Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς τους ενέπαιξε κατά το χειρότερο τρόπο. Κατήργησε το νόμο διορισμού των και τους υποσχέθηκε αφού τους έβαλε σε μία λίστα ειδικών κατηγοριών – ότι θα τους απορροφήσει σε βάθος δύο ετών, κάτι το οποίο αποδείχτηκε στην πορεία ασύστολο ψεύδος.  Η εφαρμογή των ν. 3027/2002 και 3255/2004, καθώς και τα μέτρα στήριξης για τους τρίτεκνους με το ν.3454/2006 όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ήταν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση για την άμβλυνση του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας. Οι νόμοι αυτοί όχι μόνο κτυπούσαν την ανεργία, αλλά αποτελούσαν και ισχυρό δημογραφικό κίνητρο για την απόκτηση 4ου τέκνου και μάλιστα χωρίς κανένα ουσιαστικό κόστος για το δημόσιο. Δυστυχώς οι  αδιόριστοι πολύτεκνοι του 2010, εδώ και 8 χρόνια ζουν στο φάσμα της ανεργίας και της εξαθλίωσης.

Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας σε συνάντηση που είχε μαζί του το Προεδρείο της ΑΣΠΕ στις 16/1/2015, δήλωσε: «Οι πολύτεκνες οικογένειες ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών που προωθήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου. Με τις περικοπές σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου παραβίασε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος. Παραβίασε όμως και τη δική της συνταγματική υποχρέωση για σχεδιασμό και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας δημογραφικό πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων οικογενειών, που συντελέστηκαν στα χρόνια του μνημονίου»

Για τους ανωτέρω λόγους και  βάσει του άρθρου 21 που λέει ότι: «Πολύτεκνες οικογένειες… έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδος από το κράτος… καθώς και ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους », θα πρέπει επιτέλους στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, να ισχύσει ό,τι ισχύει και στις προσλήψεις πολυτέκνων όλων των άλλων υπουργείων, όπου το 20% του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων (άρθρο 1 του ν. 3260/2004). Ειδικότερα να καθιερωθεί ότι:

«Στις πάσης φύσεως προσλήψεις εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Πολιτισμού - Παιδείας και Θρησκευμάτων ποσοστό 20% στο σύνολο των θέσεων καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων» και εν πάση περιπτώσει πρέπει ο πίνακας των πολυτέκνων του 2010 να προηγηθεί.

Β. Προβλήματα Πίνακα Γ - Μηδενικής προϋπηρεσίας πολυτέκνων Αναπληρωτών και 20% τριτέκνων….

Από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και του άρθρου 12 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 υπουργ. απόφασης… προκύπτει ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ.. Δυστυχώς όμως τα τελευταία 2 έτη πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον Πίνακα Γ, βλέπουν να μην ισχύει η πρόταξη των και να προσλαμβάνονται στη θέση των τρίτεκνοι για να συμπληρώσουν όπως λέει το υπουργείο το ποσοστό του 20% αυτών. Πέρυσι πολύτεκνη εκπαιδευτικός ΠΕ01 που ήταν στη σειρά 16 δεν προσλήφθηκε και αντί αυτής προσλήφθηκαν τρίτεκνοι με αύξοντα αριθμό 79 , 107, 142, 156, 157, 242  … ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΘΟΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟ, ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥΣ. Το ίδιο έγινε και φέτος με πολύτεκνους Νηπιαγωγούς που δεν προσλήφθηκαν, ενώ προσλήφθηκαν τρίτεκνοι μηδενικής προϋπηρεσίας.

Γ. Προθεσμία Αιτήσεων νέων πολυτ. Αναπληρωτών

Φέτος με την αλλαγή αιτήσεων των Αναπληρωτών, καταργήθηκε και η δυνατότητα τροποποίησης της κατατεθείσης  Αίτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών - στην περίπτωση που κάποιος είχε τρία παιδιά και μετά την λήξη των αιτήσεων απέκτησε την πολυτεκνική ιδιότητα.   Αυτό προβλεπόταν σε όλες τις προηγούμενες εγκυκλίους πρόσκλησης αναπληρωτών - ωρομισθίων  πλην της περυσινής… που όριζαν ρητά ότι:

¨  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ ΄ : Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η - Α Π Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Η    Τ Η Σ   Α Ι Τ Η Σ Η Σ

1. Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων είναι δυνατή: (α) η τροποποίηση της αίτησης τόσο για το σύνολο των επιλογών/πεδίων, που εμφανίζονται σε αυτή, όσο και για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, και (β) η ανάκληση της αίτησης.

2. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί  μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

α. …

β. Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος αποκτήσει:

i) την ιδιότητα του πολυτέκνου..¨

Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης της εγκυκλίου,  είναι ότι  εκπαιδευτικοί που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μετά τις 28/4/2017, να μην έχουν την δυνατότητα πλέον να τροποποιήσουν την αίτηση των και να μην προτάσσονται του οικείου πίνακα Αναπληρωτών. Θα πρέπει άμεσα να επανέλθει στην Εγκύκλιο Αναπληρωτών, η δυνατότητα της τροποποίησης της κατατεθείσης αίτησης αυτών - όπως ίσχυε όλα τα προηγούμενα έτη, στην περίπτωση που αποκτά κάποιος  την πολυτεκνική ιδιότητα, κάτι που λειτουργούσε και ως δημογραφικό κίνητρο χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για το δημόσιο.

Δ. Προβλήματα με Εξωδιδακτικές εργασίες  – συνεχές ωράριο και 30ωρη παραμονή στα σχολεία.

Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί μέχρι πριν λίγο καιρό είχαν συνεχές ωράριο και απαλλαγή από εξωδιδακτικές εργασίες στο σχολείο… τώρα με την 30ωρη υποχρεωτική παραμονή υπάρχει ασάφεια ως προς το αν ισχύουν αυτοί οι εγκύκλιοι. Γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί να ισχύουν οι απαλλαγές αυτές καθώς ήταν μια σημαντική βοήθεια στην πολύτεκνη οικογένεια και κυρίως στην πολύτεκνη μητέρα, που η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων έκανε με φειδώ χρήση αυτών των εγκυκλίων και όπου δεν δημιουργούταν πρόβλημα στο σχολείο και επίσης να εξαιρεθούν από την 30ωρη παραμονή στο σχολείο και όχι μόνο όσοι έχουν παιδιά κάτω των 2 ετών.

 

ΙV. ΙΕΚ

 

Α.  Επιλογή εκπαιδευτών ΙΕΚ

Κατά την μοριοδότηση για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα ΙΕΚ με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, παρατηρείται πλήρης ισοπέδωση σε ότι αφορά τη μοριοδότησή των πολυτέκνων.. αφού όλες οι κατηγορίες (Τρίτεκνοι, Μονογονεϊκές, ΑμεΑ και Πολύτεκνοι) μοριοδοτούνται με τον ίδιο αριθμό μορίων (10 μόρια). Δηλαδή οι πολύτεκνοι, όσα παιδιά και αν αυτοί έχουν θα μοριοδοτηθούν με τα ίδια μόρια, όσο και οι άλλες κατηγορίες. Από τη στιγμή όμως, κατά την οποία το Σύνταγμα παρέχει ειδική προστασία (παρ. 2 άρθρο 21 του Συντάγματος) και η Πολιτεία υποχρεούται να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική (παρ. 5 άρθρο 21 του Συντάγματος), νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει σχετική διόρθωση με επί πλέον μοριοδότηση για τους υποψήφιους πολύτεκνους εκπαιδευτές.

Β. Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων σπουδαστών  - Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας

Στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων σπουδαστών το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με την εγκύκλιο που βγάζει, παρανομεί με το να μην εναρμονίζει  τα δικαιολογητικά που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία από το 2014 για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας από τους υποψήφιους (https://www.dropbox.com/s/1g6lyfi6a5zzwbz/moriodotisi_details.doc?dl=0)

 Ειδικότερα αγνοεί  την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α/24-12-2014), το οποίο ορίζει ρητά:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994 και του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται».

V. Πειραματικά σχολεία

 

Επιλογή αδελφών πολυτέκνων μαθητών – μοριοδότηση

Στη Υπουργική Απόφασή 63619/Δ6/2017 (ΦΕΚ 1367/Β/21-4-2017) και ειδικότερα στα κεφάλαια Α,Β,Γ και Δ αυτής, που αναφέρονται στην εισαγωγή μαθητών /τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια αντίστοιχα, αναφέρεται ότι στην Ειδική κλήρωση (ύστερα από τη γενική κλήρωση που προηγείται) που αφορά το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων, προτεραιότητα δίδεται στις κατηγορίες: α)Δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες, αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος. β)Αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο... γ)Παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με 5ετή θητεία στο Πειραματικό…   θεωρούμε δίκαιο να ενταχθεί και η κατηγορία των πολυτέκνων οικογενειών στην ειδική κλήρωση του 20% στην περίπτωση που οι οικογένειες αυτές έχουν ήδη ένα παιδί να φοιτά σε Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) και συγκεκριμένα στην περ. α). να προστεθούν τα εξής: «..ως και τέκνα πολυτέκνων, που έχουν αδελφό (ή), που έχει κληρωθεί ή φοιτά στο Πειραματικό Σχολείο».

Με εκτίμηση

         Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                       Εμμανουήλ  Χρυσόγελος

Πρόσφατα άρθρα