Για τα νέα δάνεια που χορηγεί στους Δ.Υ το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο....

  ΑΣΠΕ  
Αρ. πρωτ. 177Αθήνα, 13/3/2008

                                                                                     Προς                                                                                   

Διοικητικό Συμβούλιο    

του  Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

Πεσμαζόγλου 2-6, 10175 Αθήνα    

         Κύριε Πρόεδρε,

            καθώς  γνωρίζετε,  οι πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι  έπαιρναν στεγαστικό δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με ευνοϊκότερους όρους από τις λοιπές τράπεζες. Αυτό συνέβαινε μέχρι και το Νοέμβριο του 2006  που το επιτόκιο  για τους πολύτεκνους ήταν στο 4%,  και που μπορούσε να πέσει και στο 3,9%  εάν ο δανειολήπτης  μετέφερε εκεί  το μισθοδοτικό του λογαριασμό.

           Σήμερα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει ανεβάσει το επιτόκιο για τις ειδικές κατηγορίες στο 4,6% κυμαινόμενο. Όπως δε μας αναφέρουν μέλη μας, που τον Ιούλιο του 2006 επέλεξαν το Ταμιευτήριο για τη λήψη του στεγαστικού δανείου τους γιατί ήταν τότε οικονομικότερο για αυτούς, σήμερα το ανωτέρω επιτόκιο του δανείου τους βρίσκεται στο 4,72%. Αντίθετα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το επιτόκιο στεγαστικών δανείων των πολυτέκνων συνεχίζει να παραμένει στο 4%.

          Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενημερώνει μέσω διαφημίσεων ότι: «… στηρίζει τους ανθρώπους που με τον αδιάκοπο αγώνα τους αποτελούν τους πραγματικούς στυλοβάτες του κοινωνικού μας ιστού. Αυτοί οι «Αφανείς Ήρωες» είναι το σημείο αναφοράς στην καινούρια εποχή που ξημερώνει για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο...» 

          Κύριε Πρόεδρε, αυτοί οι αφανείς ήρωες είναι οι πολύτεκνοι,  που μπροστά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας που μαστίζει τη χώρα μας αποτελούν  τη  μοναδική ελπίδα  για τη  δημογραφική ανάκαμψη αυτής. Για αυτό είναι ανάγκη να τους ενισχύουμε στο δύσκολο έργο τους, όπως πολύ σωστά κάνατε στο πρόσφατο παρελθόν.

          Παρακαλούμε, λοιπόν, το ΔΣ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου να εξετάσει ευνοϊκά την πρότασή μας για χορήγηση στεγαστικών δανείων σε πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους με όρους ίδιους με αυτούς του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και να μην μεταβάλλεται το επιτόκιο αυτών  κατά την διάρκεια του δανεισμού.

          Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα προβλήματα των πολυτέκνων προσβλέπουμε σε θετική απάντησή σας, εκτιμώντας ότι μόνο ωφέλεια θα αποφέρει η πρότασή μας για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διότι θα προσελκύσει πλήθος δανειοληπτών πολυτέκνων, τους οποίους η Συνομοσπονδία μας θα ενημερώσει κατάλληλα.  

                                        Διατελούμε με εκτίμηση

                                             Για την ΑΣΠΕ    

         Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας  

    Βασίλειος  Θεοτοκάτος                                                       Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Πρόσφατα άρθρα