ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΣΠΕ: Εισιτήρια πλοίων

Αρ. πρωτ. 150

Αθήνα, 12/2/2008

 

Αξιότιμο

Κύριο Γεώργιο Βουλγαράκη

Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής

 

            Κύριε Υπουργέ,

 

θέτουμε υπόψη σας το εξής χρονίζον θέμα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3324.1/15/03/3-4-2003(ΦΕΚ 438Β΄)  Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3324.1/20/03/15-05-03 (ΦΕΚ 643Β’) ομοία καθορίσθηκαν οι κατηγορίες εκείνων των ομάδων ατόμων μεταξύ των οποίων και οι Πολύτεκνοι, οι οποίες δικαιούνται, για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, να ταξιδεύουν με έκπτωση στα εισιτήρια όλων των κατηγοριών των δρομολογημένων πλοίων που εκτελούν ενδομεταφορές και χωρίς διακρίσεις ως προς τους πλοιοκτήτες

Όμως, όπως μας καταγγέλλεται από μέλη μας, πολλοί πλοιοκτήτες δεν χορηγούν πλέον έκπτωση στους Πολύτεκνους, τόσο στα συμβατικά όσα και στα ταχύπλοα πλοία και για καμία ημέρα της εβδομάδας..

Κύριε Υπουργέ,

δεν είναι δυνατό από τη μια η Κυβέρνηση να διακηρύσσει προς όλες τις κατευθύνσεις το ενδιαφέρον της για τους πολυτέκνους και από την άλλη να μην κάνει τίποτα στον περιορισμό των ήδη ελάχιστων που υπάρχουν. Οι  ανωτέρω εκπτώσεις προβλέπονται από την παρ.4 του άρθρου 10 του ν.1910/44, που εξακολουθεί να ισχύει, και  η οποία αναφέρει:

«Πολύτεκνοι ή μέλη της οικογένειάς τους που ταξιδεύουν για

οποιονδήποτε λόγο εντός του Κράτους τυγχάνουν εκπτώσεως

ναύλων στα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια ποσοστού τουλάχιστον

50% σε όλες τις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις  μεταφορών εφ’

όσων  αυτές  συνδέονται με ειδικές  επιχορηγήσεις  μετά  του

Κράτους».

            Για να δώσει η  Πολιτεία τα μέτρα στήριξης στους πολύτεκνους, στηρίχθηκε στη Συνταγματική επιταγή του άρθρου 21: «… οι πολύτεκνοι έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος» και σε αποφάσεις του ΣτΕ που έχει κρίνει, ότι: «… η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στους νόμους δεν ισχύει, λόγω του δημογραφικού προβλήματος».

 

 

            Κύριε Υπουργέ,

            εδώ και τέσσερα χρόνια συνεχώς σας στέλνουμε έγγραφα, διαμαρτυρίες και καμία απάντησή σας δεν έχουμε πάρει εκτός ενός και μοναδικού εγγράφου του υπ’ αριθμ. 3324.1.1/06/07 της Δ/νσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών/Τμ. Β, στο οποίο αναφέρεται ότι οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις δεν αποδέχονται τις ανωτέρω αποφάσεις και μας υποδεικνύουν  «ο κάθε θιγόμενος πολίτης δύναται να καταγγέλλει το γεγονός στις κατά τόπο αρμόδιες Λιμενικές Αρχές».,

            Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα προβλήματα των Πολυτέκνων παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση του χρονίζοντος θέματος.

 

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Βασίλειος  Θεοτοκάτος                                 Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Πρόσφατα άρθρα