Αθήνα, 13/3/2024

Αξιότιμους

                                                                                                                             

1. Κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας   

Μεσογείων 119, Αθήνα, Τ.Κ. 101 92 

 

2. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη

Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Δραγατσανίου 8, Αθήνα, Τ.Κ. 101 83

 

ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΟ   

             ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Κυρία και Κύριε Υπουργοί.

1. Είναι αυτονόητο ότι, στα θέματα στέγασης και τακτοποίησης αυθαιρέτων, οι ανάγκες των πολύτεκνων οικογενειών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις να περιλαμβάνουν ειδική μέριμνα για τους πολυτέκνους, όπως προβλέπει το Σύνταγμα (άρθρο 21, παρ.2).

Είναι μάλλον περιττό να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι οι ανάγκες στέγασης των πολυτέκνων δεν προκύπτουν από λόγους  πολυτέλειας αλλά από τις πραγματικές συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολυτέκνων οικογενειών.

Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, το επικείμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ δείχνει επιείκεια στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε περίπτωση συμμόρφωσης, καθώς προβλέπει τη διαγραφή του 50% του προστίμου ανέγερσης, χωρίς να επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπουν οι νομοθετικές διατάξεις. Εφόσον πρόκειται για μερική συμμόρφωση, θα διαγράφεται μεν το 50% του προστίμου ανέγερσης, αλλά θα επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

2. Στο πλαίσιο αυτό, χρήζει επιτακτικής ανάγκης η ένταξη ευνοϊκών διατάξεων υπέρ των πολυτέκνων. Όσοι πολύτεκνοι προέβησαν σε κατασκευές αυθαιρέτων, εξ ανάγκης, για να καλύψουν στεγαστικές ανάγκες,  είτε των ιδίων ως πρώτη κατοικία, είτε των τέκνων τους ως δεύτερης κατοικίας, οφείλουν να αντιμετωπισθούν όχι μόνο με επιείκεια αλλά και με την ειδική φροντίδα που επιτάσσει το Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ, που έχει πολλαπλώς επιβεβαιώσει  την επίκληση  μόνο της πολυτεκνικής ιδιότητας,  χωρίς κανένα άλλο πρόσθετο κριτήριο.

3. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοσχέδιο καλούνται ή να πληρώσουν υπέρογκα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ετησίως ή να προβούν αναγκαστικά σε κατεδαφίσεις. Είναι αυτονόητο ότι οι πολύτεκνοι, που συνεισφέρουν στο Κράτος το πολυτιμότερο αγαθό του, το ανθρώπινο κεφάλαιο, πρέπει να εξαιρεθούν από τις κατεδαφίσεις και να τους χορηγηθεί έκπτωση 50% σε οποιοδήποτε πρόστιμο καταλογισθεί σε βάρος τους, ακόμη και για αυθαίρετα κτίσματα μετά το 2011.

4α. Παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε ώστε στο νομοσχέδιο να υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις για:

    (α)  Την εξαίρεση των πολυτέκνων από τις κατεδαφίσεις,

    (β) την δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων των πολυτέκνων και μετά το 2011 μέχρι σήμερα με ευνοϊκούς όρους, όπως ήταν στο νομό 4495/2017 με εκπτώσεις επί των προστίμων.

    (γ) την μείωση κατά 50% σε όποιο πρόστιμο επιβληθεί,

   (δ) την εξομοίωση των τακτοποιημένων αυθαίρετων κτίσματων με τα υπόλοιπα κτίσματα, όπως λόγου χάρη η υπέρβαση καθ' ύψος δόμηση λόγω πολυτεκνίας και επιπλέον τετραγωνικά μέτρα για κάθε μέλος και για υπέργηρους γονείς που φιλοξενούνται και  φροντίζονται από τις πολύτεκνες οικογένειες, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ιδιοκτήτες που έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα είτε ως γονείς, είτε ως τέκνα πολυτέκνων, της ιδιότητας αποδεικνυόμενης με το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 67 του Νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ270 Α/24-12-2014) και ΚΥΑ  267 (ΦΕΚ 6027Β/19.10.2023).

β. Η χρήση του Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ και μόνο, αποκλείει εξ αρχής από την χρήση των ανωτέρω ευεργετημάτων που θα προβλέπονται στο νόμο, τις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις μονοψήφιου αριθμού επωνύμων που διαθέτουν πραγματικά υψηλά εισόδημα και έχουν τις προϋποθέσεις να χαρακτηρισθούν πολύτεκνοι, αλλά οι ίδιοι δεν έχουν επιδιώξει κάτι τέτοιο, και επομένως δεν διαθέτουν το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ.

5. Λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης, δημογραφικής πολιτικής και συμμόρφωσης προς το Σύνταγμα οδηγούν στην νομοθέτηση των ανωτέρω λογικών και δίκαιων αιτημάτων μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για επικοινωνία και συνεργασία. 

Πρόσφατα άρθρα