Όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο, στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα με το οποίο επιδοτείται έως και 60% η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες. Επίσης, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ειδική μέριμνα αναμένεται αν υπάρξει για τα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως για παράδειγμα τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ενδεχομένως μια αυξημένη επιδότηση στα φωτοβολταϊκά.

Με επιστολή της (9/2/2023) προς τον Υπουργό Ενέργειας κ. Κων. Σκρέκα και την Γ.Γ. κα Αλ. Σδούκου, η ΑΣΠΕ ζήτησε: 

(α) αφενός μεν πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα – πρόταξη με υψηλότερη μοριοδότηση για τις πολύτεκνες οικογένειες, ακριβώς όπως έγινε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

(β) η όποια ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο ΚΟΤ πρέπει να περιλαμβάνει και τα νοικοκυριά των πολύτεκνων οικογενειών, στα οποία εκ του Συντάγματος οφείλεται ειδική μέριμνα,

καθώς σε ένα κράτος δικαίου δεν είναι νοητό να προσφεύγουν συνεχώς οι πολύτεκνες οικογένειες στο ΣτΕ για τα αυτονόητα.

Η διαδικασία με την οποία θα προταχθούν οι πολύτεκνοι και θα ενταχθούν στην ειδική μέριμνα της υψηλότερης επιδότησης λόγω των αυξημένων αναγκών σε ενέργεια των νοικοκυριών τους υπάρχει και έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του "Εξοικονομώ 2021", επομένως ο τρόπος υλοποίησης είναι γνωστός, συμφωνημένος και υλοποιήσιμος.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου στο εύλογο αίτημά μας.

Πρόσφατα άρθρα