Αρ. πρωτ. 985

Αθήνα, 10/11/2020

Αξιότιμο

Κύριο Κυριάκο Πιερρακάκη

Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Φραγκούδη 11 και Πάντου, 101 63 Αθήνα

Αξιότιμο

Κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 2ΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

           Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

δεδομένου του καθεστώτος τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης λόγω των συνθηκών, οι πολύτεκνες οικογένειες – μέλη μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην απρόσκοπτη εξ αποστάσεως εργασία και εκπαίδευση των παιδιών τους λόγω τηλεπικοινωνιακών αναγκών.

            Είναι πολύ δύσκολο, ως αδύνατη, να υπάρχει καλή σύνδεση και καλό επίπεδο εξυπηρέτησης χρήστη σε οικογένειες που περιμένουν από την ίδια γραμμή και τον ίδιο διανεμητή (router) να λειτουργήσουν 6 άτομα (2 γονείς και 4 παιδιά), 7, 8, 9, ή και πολύ περισσότερα άτομα.

Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, οι πολύτεκνες οικογένειες δεν μπορούν να στερηθούν του δικαιώματος στην εργασία και στην εκπαίδευση λόγω του κόστους απόκτησης 2ης τηλεπικοινωνιακής γραμμής και της αναβάθμισης της υπάρχουσας στα 100 MBPS, όπως είναι αναγκαίο για τόσο πολλούς ταυτόχρονους χρήστες.

            Για το λόγο αυτό ζητούμε να επιδοτηθεί η απόκτηση 2ης τηλεπικοινωνιακής γραμμής καθώς και η αναβάθμισης της υπάρχουσας στα 100 MBPS για τους έχοντες την πολυτεκνική ιδιότητα, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος όπως ορίζει ρητά η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014, που έχει θεσπίσει ο Πρωθυπουργός, όταν ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η προτεινόμενη διαδικασία είναι η ακόλουθη: οι πολύτεκνοι απευθύνονται στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο της επιλογής τους και προσκομίζοντας το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ αποκτούν την παροχή και την αναβάθμιση χωρίς κόστος. Οι πάροχοι θα επιδοτηθούν από το Υπουργείο σας με χρήση κονδυλίων ΕΣΠΑ ή/και Ταμείου Ανάκαμψης που άλλωστε διαθέτει ποσά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Με δεδομένο το ενδιαφέρον και του ίδιου του Πρωθυπουργού για τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες ανάμεσα στους πολίτες που ασκούν τα δικαιώματα της εργασίας και της εκπαίδευσης, και δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών των πολυτέκνων οικογενειών, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στην υλοποίηση της πρότασή μας που αποτελεί αίτημα χιλιάδων πολύτεκνων οικογενειών.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

             Ο Πρόεδρος                                                               Η Γεν. Γραμματέας            

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                Δήμητρα-Ινές Αγγελή      

Πρόσφατα άρθρα