Αρ. Πρωτ. 984

Αθήνα, 10/11/2020

Αξιότιμη                                                                

Κυρία Νίκη Κεραμέως                                         

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

Αξιότιμη

Κυρία Σοφία Ζαχαράκη                                     

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

            Κυρία Υπουργέ,

            Κυρία Υφυπουργέ,

            η τηλεκπαίδευση που επιβάλλεται από σήμερα Δευτέρα 9/11 στα Γυμνάσια και στα Λύκεια της Χώρας, σε συνδυασμό με την τηλεκπαίδευση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από αρχές Σεπτεμβρίου, δημιουργεί στις πολύτεκνες οικογένειες ανάγκες σε οικιακή τεχνολογική υποδομή, στις οποίες οι περισσότερες από αυτές δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να ανταποκριθούν.

            Σε μια πολύτεκνη οικογένεια, η οποία έχει τουλάχιστον 4 παιδιά, απαιτούνται έξι (6) Η/Υ, τέσσερις για τα παιδιά και δύο για τους γονείς που τηλεργάζονται στη δεδομένη συγκυρία και σε συνδυασμό με τις ανάγκες σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις καθιστούν πολύ δύσκολες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση.

            Σε οικογένειες με μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, π.χ. 5, 6, 7, ακόμη και 10 ή περισσότερα παιδιά, τότε η τηλεκπαίδευση καθίσταται αδύνατη για πρακτικούς λόγους, με την απειλή των απουσιών να επικρέμαται επί των παιδιών μόνο και μόνο επειδή δεν διαθέτουν μεγάλο αριθμό Η/Υ στο σπίτι!

            Επειδή είναι άδικο τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών να στερηθούν της τηλεκπαίδευσης αλλά και να τους επιβληθούν απουσίες λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που προαναφέρθηκαν, παρακαλούμε όπως δώσετε άμεσα εντολή, προκειμένου τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, να:

α)        Λαμβάνουν Η/Υ με την επίδειξη θεωρημένης πολυτεκνικής ταυτότητας/ βιβλιαρίου, με την υποχρέωση να τον επιστρέψουν στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους,

β)        Μην προσμετρηθούν οι απουσίες τους στη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, αν δεν είναι εφικτό να δανεισθούν Η/Υ, εφόσον οι γονείς τους υποβάλλουν στην αρμόδια Σχολική μονάδα Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διαθέτουν στο σπίτι ένα Η/Υ για κάθε παιδί.

            Είναι αναγκαίο να στηρίξετε τις πολύτεκνες οικογένειες, όχι για να ευνοηθούν, αλλά απλώς και μόνο για να μην αδικηθούν κατάφωρα στη δύσκολη αυτή συγκυρία και μάλιστα για λόγους που είναι ανεξάρτητοι της θελήσεώς τους.

            Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση,

        Ο Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                   Δήμητρα-Ινές Αγγελή

Πρόσφατα άρθρα