Αρ. Πρωτ. 178

Αθήνα,  15/3/2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αξιότιμη                                                                                                    

Κυρία Έφη Αχτσιόγλου                                                                         

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προσωπική διαφορά δημοσίων υπαλλήλων

Κυρία Υπουργέ.

1.     Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) που εκπροσωπεί τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, έγινε αποδέκτης έντονων παραπόνων από πολύτεκνες μητέρες, πως κατόπιν χορηγήσεως της προσωπικής διαφοράς και στους υπαλλήλους της 4Κ/2014 προκηρύξεως, η διαφορά αυτή συμψηφίστηκε με το επίδομα τέκνων, το οποίο δικαιωματικά χορηγείται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, αναλογικά με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

            Αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής, είναι οι πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι με ανήλικα παιδιά να παίρνουν μικρότερη προσωπική διαφορά, ίση με το ποσό του επιδόματος τέκνων, σε σχέση με ισόβαθμους συναδέλφους τους χωρίς παιδιά.

2.         Με δεδομένο το ενδιαφέρον σας, για την τάξη των πολυτέκνων οικογενειών, στις οποίες το Σύνταγμα παρέχει ειδική προστασία (άρθρο 21 παρ. 2), σας παρακαλούμε, Κυρία Υπουργέ, να αποκαταστήσετε την αδικία που γίνεται σε βάρος των πολυτέκνων δημοσίων υπαλλήλων, της παραπάνω κατηγορίας.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

  Ο Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Δήμητρα-Ινές Αγγελή        Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα