ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 335

Αθήνα, 21/4/2017

Προς

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

Εγκύκλιος αρ. 1 / 2017

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο διάλογο για τη Συνταγματική αναθεώρηση

Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

            Για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1 α.     Τελευταία ήρθε στο επίκεντρο της επικαιρότητας το ζήτημα της αναθεωρήσεως του Συντάγματος και γι’ αυτό συγκροτήθηκε 6μελής Επιτροπή «ειδικών εμπειρογνωμόνων».

            Η συσταθείσα Επιτροπή θεωρεί ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αποτελεί βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας για τη Συνταγματική αναθεώρηση και στοχεύει στην, κατά το δυνατόν, καλύτερη αξιοποίηση των απόψεων των πολιτών.

β.         Ως γνωστόν υπάρχουν διατάξεις του Συντάγματος που επιβάλλεται να αναθεωρηθούν γιατί ορισμένες απ’ αυτές κρίνονται αναχρονιστικές και οι εξελίξεις τις ξεπέρασαν, όπως υπάρχουν και άλλες που πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο όπως επί παραδείγματι είναι το ισχύον σήμερα άρθρο 21 του Συντάγματος.

            Όμως η αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι σοβαρή και εξόχως ενδιαφέρουσα υπόθεση για όλους τους πολίτες και πρέπει να διαπνέεται από σοβαρότητα και σεβασμό στην ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου μας, μακριά από καιροσκοπισμό και ανεξέλεγκτους λαϊκισμούς.

2.         Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, στη Συνεδρίασή του στις 1 Απριλίου 2017 ασχολήθηκε και με το θέμα της Συνταγματικής Αναθεωρήσεως και αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή όλων των  Συλλόγων Πολυτέκνων στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εκφέροντας τις απόψεις τους και περαιτέρω να παροτρύνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολυτέκνων και μη(καθώς και των ενήλικων μελών των οικογενειών των), να συμμετάσχουν στο διάλογο μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Ο ηλεκτρονικός διάλογος θα διαρκέσει μέχρι την 31η Ιουνίου 2017.

Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική διαβούλευση γίνεται, συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας του Taxisnet, με την Επιτροπή να διατηρεί, για στατιστικούς λόγους, το φύλο, την ηλικία και την περιοχή στην οποία διαμένει ο πολίτης, με διασφαλισμένη την ανωνυμία του. Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (έξι ενότητες) είναι 20 λεπτά.

Η δημόσια διαβούλευση αφορά τους εξής θεματικούς άξονες:

  • Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και αρχιτεκτονική του πολιτεύματος.
  • Θεσμοί διαφάνειας, λογοδοσίας και άμεσης δημοκρατίας.
  • Σχέση κράτους-εκκλησίας.
  • Κράτος δικαίου και ατομικές ελευθερίες.
  • Συλλογικές ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα.
  • Κοινά, περιβάλλον, δημόσιος χώρος, πολιτισμός.

3.         Προς διευκόλυνσής σας επισυνάπτουμε στην παρούσα Εγκύκλιο:

Το πλαίσιο των ερωτημάτων για την πρώτη φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής                          πλατφόρμας (πρότασης). http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/wp-content/uploads/20170302_erwtiseis_platformas.pdf χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis.

4.         Η ΑΣΠΕ προτείνει, στο ερωτηματολόγιο (υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται) να γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις, χωρίς να είναι και οι μόνες .

α.        ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (σελ. 7).

Ν’ αναγραφεί ΝΑΙ στην περ. 1 α, ότι δηλαδή θα πρέπει το σύνταγμα να ορίζει την επικρατούσα θρησκεία, χωρίς αυτό να επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων (Άρθρο 3 του Συντάγματος).

β.        ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ (σελ. 8).

 Ν’ αναγραφεί ΝΑΙ στην περ. 1 β, ότι δηλαδή θα πρέπει οι πολίτες και τα Όργανα της Πολιτείας να ορίζονται είτε με πολιτικό, είτε με θρησκευτικό όρκο.

γ.       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  (σελ. 9).

Ν’ αναγραφεί ΝΑΙ στην περ. 9, ότι δηλαδή το Σύνταγμα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει πρόνοιες για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες (ανάπηροι, πολύτεκνοι, παιδιά) και για κοινωνικούς θεσμούς, όπως η οικογένεια και η μητρότητα (Άρθρο 21 του Συντάγματος).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις να αιτιολογήσετε τη γνώμη σας.

Ειδικότερα στην περίπτωση του άρθρου 21 του Συντάγματος, να επισημανθεί πως το άρθρο αυτό όχι μόνο πρέπει να παραμείνει ως έχει στο σύνολό του, αλλά επιβάλλεται να ενισχυθεί Συνταγματικά περισσότερο η προστασία των πολυτέκνων οικογενειών, λόγω του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

δ.         Το ισχύον άρθρο 21 του Συντάγματος, έχει ως κατωτέρω:

1.         H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

2.         Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων  που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο, έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

3.         Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.

4.         Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.

5.         O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

6.         Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.


5.         Επιβάλλεται να συμμετάσχουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, παροτρύνοντας και άλλους να συμμετάσχουν.

Είσοδος στη διαβούλευση από(με τους προσωπικούς κωδικούς μας taxis): http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=20111

Συνημμένα 2

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ

        Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας                   Ο Διευθυντής

 Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Χρυσόγελος       Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα