Πώς εκδίδεται και πόσο διάστημα ισχύει το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας;

    Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας εκδίδεται από την ΑΣΠΕ και ισχύει για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία που εκδόθηκε.

    Για την έκδοσή του, οι πολύτεκνοι  υποβάλλουν μέσω των  Συλλόγων τους σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο απαραίτητα με πρόσφατο (να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολύτεκνου γονέα από το Δήμο.

    Στην περίπτωση που, κατ’ εξαίρεση, προσέλθει ο πολύτεκνος στα γραφεία της ΑΣΠΕ, είναι απαραίτητη επί πλέον του πιστοποιητικού του Δήμου και η επίδειξη της πολυτεκνικής ταυτότητας, η οποία δεν πρέπει να έχει λήξει (η πολυτεκνική ταυτότητα θεωρείται στο Σύλλογο που είναι μέλος ο πολύτεκνος).

     Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να διαβιβασθεί πλήρως συμπληρωμένο το προβλεπόμενο έντυπο. Δείτε το σε pdf ΕΔΩ και κατεβάστε το σε word ΕΔΩ.

 

Πρόσφατα άρθρα