Η Α.Σ.Π.Ε. (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1931 και από τότε έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των Πολυτέκνων, τη μελέτη και την προώθηση των αιτημάτων τους, και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους. περισσότερα εδώ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας. 

 

  aspe90  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΏΝ                               Μαρούσι, 4-09-2008   

    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                         Αρ.Πρωτ. 113438/Δ2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                        Βαθμός Προτερ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/θΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'
                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας
                       
Α. Παπανδρέου 37
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80
Πληροφορίες: Α. Σατλάνη
Τηλ. 210-3442278

FΑΧ: 210-3442282

 

ΘΕΜΑ: «Άδεια ανατροφής τέκνου»

 

Απαντώντας στο αττό 2-7-2008 έγγραφο σας το οποίο αποστείλατε προς τον Υπουργό του ΥΠΕ.Π.Θ κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη σας πληροφορούμε ότι με την αρ.54501/Δ2/24-4-2008 παρ. 1 και 2 εγκύκλιο, ορίστηκε ότι οι διευκολύνσεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 (μειωμένο ωράριο ή εννεάμηνη άδεια ανατροφής) παύουν να ισχύουν και η μητέρα εκπαιδευτικός ή ο σύζυγος εκπαιδευτικός δεν διατηρεί δικαίωμα χρήσης των διευκολύνσεων, εφόσον υπολείπονται, του προηγούμενου τέκνου, εάν:
                                              Η μητέρα κυοφορήσει εκ νέου και της χορηγηθεί υποχρεωτικά η άδεια
μητρότητας της παρ.1 του άρθρου 52 του Ν. 3528/2007 (κύησης και λοχείας)
                                              Δεν έχει γίνει χρήση των διευκολύνσεων ενός τέκνου και εν τω μεταξύ η
οικογένεια αποκτήσει νέο τέκνο.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την αριθμ.43237/Δ2/3-5-2006 εγκύκλιο του και μετά την αριθμ.546/2005 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. έδωσε το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν χρήση της 9μηνης άδειας ανατροφής, εφόσον δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του, για λόγους ισονομίας, παρά το γεγονός ότι αφενός το μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών ισχύει για δύο χρόνια (παρ. 14 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992) και όχι για τέσσερα όπως των λοιπών υπαλλήλων και αφετέρου οι ώρες του μειωμένου ωραρίου των εκπαιδευτικών δεν αντιστοιχούν σε 9 μηνών άδεια όπως των λοιπών υπαλλήλων. 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. χορηγεί τόσο στους μόνιμους όσο και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πλήρη την 9μηνη άδεια ανατροφής, χωρίς αντιστοίχιση με το ωράριό τους. Θυμίζουμε δε, ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, δημιουργήθηκαν πολλά και δυσαναπλήρωτα κενά στα σχολεία της χώρας. 

Η με την υπ'αριθμ.496/2007 Γνωμοδότηση της πλειοψηφίας του Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον κ. Υπουργό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναφέρει ότι στην περίπτωση της δίδυμης ή πολύδυμης κύησης, ο ως άνω σκοπός του νομοθέτη εκπληρώνεται με τη χορήγηση στον γονέα υπάλληλο μιας εννεάμηνης άδειας για την ανατροφή των παιδιών του, καθόσον ο γονέας υπάλληλος στην περίπτωση αυτή μπορεί να συναναθρέψει τα ίδιας ηλικίας τέκνα του.

Τα αναφερόμενα στην ερώτηση σχετικά με την ως άνω Γνωμοδότηση αφορούν την γνώμη της μειοψηφίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Εσωτερική διανομή

Γραφείο Υπουργού ΥΠΕ.Π.Θ του (αρ. πρωτ. 6525/ 5-8-08)

Γραφείο Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.(αρ. πρωτ.4369/5-8-2008)

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (αρ. πρωτ. 1355/7-8-2008 &.αρ. πρωτ. 1362/8-8-2008)

Δ/νση Προσ/κού Δ. Ε. - Τμ. Γ '

 

 2ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/
ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                                  Μαρούσι, 19-09-2008
                                                                                                                      Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
                                                                                                                101919 /ΙΗ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 - ΜΑΡΟΥΣΙ
                                                                                                           ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
                                                                                                             Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Τηλέφωνο
: 210 - 344 2320                                                                        Ελέγχου
Φ ΑΧ: 210 - 344 2365                                                                                Τμήμα Ερωτήσεων

                                                                                                           ΚΟΙΝ : Βουλευτή κ.
                                                                                                                     
Π.
Τατούλη
 
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση                                                                     (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

με αριθμό 2556/28-7-08».

 

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2556/28-7-08, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Π.Τατούλης και αφορά στην άδεια εκπαιδευτικού για την ανατροφή των παιδιών του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την αρ 54501/Δ2/24-4-2008 παρ. 1 και 2 εγκύκλιο, ορίστηκε ότι οι διευκολύνσεις της παρ 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 (μειωμένο ωράριο ή εννεάμηνη άδεια ανατροφής) παύουν να ισχύουν και η μητέρα εκπαιδευτικός ή ο σύζυγος εκπαιδευτικός δεν διατηρεί δικαίωμα χρήσης των διευκολύνσεων, εφόσον υπολείπονται, του προηγούμενου
τέκνου, εάν:
  *  Η μητέρα κυοφορήσει εκ νέου και της χορηγηθεί υποχρεωτικά η άδεια μητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 3528/2007 (κύησης και λοχείας).
   *  Δεν έχει γίνει χρήση των διευκολύνσεων ενός τέκνου και εν τω μεταξύ η οικογένεια αποκτήσει νέο τέκνο.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΠΘ με την αριθ. 43237/Δ2/3-5-2006 εγκύκλιό του και  μετά την αριθ. 546/2005 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ έδωσε το δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς να  κάνουν χρήση της 9μηνης άδειας ανατροφής, εφόσον δεν κάνουν  χρήση του μειωμένου ωραρίου, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει  το τέταρτο έτος της  ηλικίας του, για λόγους ισονομίας, παρά το γεγονός ότι αφενός το μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών ισχύει για δύο χρόνια (παρ.14 του άρθρου  30 του Ν. 2083/1992) και όχι για τέσσερα  όπως των λοιπών υπαλλήλων και αφετέρου οι ώρες του μειωμένου ωραρίου των εκπαιδευτικών δεν αντιστοιχούν σε 9 μηνών άδεια όπως των λοιπών υπαλλήλων.
Επισημαίνεται  ότι το ΥΠΕΠΘ χορηγεί τόσο στους μόνιμους όσο και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πλήρη την 9μηνη άδεια ανατροφής, χωρίς αντιστοίχιση με το ωράριό τους.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η αριθ. 496/2007 Γνωμοδότηση της πλειοψηφίας του
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον κ. Υπουργό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναφέρει ότι στην περίπτωση της δίδυμης ή πολύδυμης κύησης,ο ως άνω σκοπός του νομοθέτη εκπληρώνεται με τη χορήγηση στον γονέα υπάλληλο μιας εννεάμηνης άδειας για την ανατροφή των παιδιών του, καθόσον ο γονέας υπάλληλος στην περίπτωση αυτή μπορεί να συναναθρέψει τα ίδιας ηλικίας τέκνα του.     
                                                                                                                                                                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                          ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

 3ο

ΠΡΟΣ:     κ.     Καρτσιδήμα Ιωάννη
           Σουλίου 22 Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ
      
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α`
 Αν. Τσόχα 15 - 17, Τ.Κ.: 11521 Αμπελόκηποι - Αθήνα
 
                                                                                        ΚΟΙΝ.: Υπ.Ε.Π.Θ.
                                                                                Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Γ*
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αναφορά

 

Σε απάντηση της με 20-8-2008 αναφοράς σας, διευκρινίζουμε τα εξής:
 Α) Όπως προκύπτει από το αριθμ. 4508/16-10-2007,απαντητικό του έγγραφο, ο αρμόδιος για τη χορήγηση σε σας άδειας ανατροφής τέκνου σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1340, τ.Β'/2002), Προϊστάμενος του 3ου Γραφείου Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ' Αθήνας, απέρριψε την αίτηση σας με ημερομηνία 10-9-2007, λαμβάνοντας υπ'όψη το αριθμ. 108553/Δ2/8-10-2007 έγγραφο με το οποίο το ΥΠ.Ε.Π.Θ. του απάντησε στο με αριθμ. Πρωτ. 4049/27-9-2007, ερώτημα του για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ο Προϊστάμενος, επανήλθε με το με αριθμ. 5778/7-11-2007, δεύτερο έγγραφο ερώτημα του προς το Υπ.Ε.Π.Θ. και σας απάντησε σχετικά.
Για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος σας για λήψη άδειας ανατροφής τέκνου του άρθρου 53, παρ. 2,3 του Ν.3528/2007, ισχύουν οι εγκύκλιοι του Υπ.Ε.Π.Θ, που έχουν κοινοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του Νόμου, σχετικά με τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε εκπαιδευτικούς.
Συγκεκριμένα και από τη μελέτη της με αριθμ. 54501/Δ2/24-4-2008, εγκυκλίου του Υπ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης» που κοινοποιήθηκε μετά την, με έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 22506/9-4-2008 του Υπ.Ε.Π.Θ., κοινοποίηση της αριθμ. 496/2007, γνωμοδότησης του Ν. Σ. Κ. , προκύπτει ότι η απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπ.Ε.Π.Θ. για τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε εκπαιδευτικούς.
Με βάση τα παραπάνω και ύστερα από την με ημερομηνία 18-9-2008, αναφορά με τα συνημμένα έγγραφα του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δ.Ε. Δ` Αθήνας προς την Υπηρεσία μας, δεν προκύπτει καθ` οιονδήποτε τρόπο αμέλεια ή κάποια σκοπιμότητα εκ μέρους του Προϊστάμενου ως προς τη διεκπεραίωση της αίτησης σας και τη σχετική απάντηση.
Β) Για τα περισσότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης Δημοσίων Εκπαιδευτικών ισχύουν ειδικές διατάξεις Νόμων και όχι οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, π.χ. προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, κανονικές άδειες με αποδοχές, θερινές διακοπές, εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, κ.λ.π. .
Συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς, δεν ισχύει η διάταξη του πρώτου εδαφίου στο οποίο παραπέμπει η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2, του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007, αλλά οι ειδικές διατάξεις του Ν. 2083/1992, άρθρο 30, παρ.14.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση διατάξεων σχετικών με τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε εκπαιδευτικούς, αρμόδιο είναι το ΥΠ.Ε.Π.Θ., προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής   

 Εκπ/σης Αττικής

 

Παρασκευάς Γιαλούρης

===========================

4ο

Επιτέλους ξύπνησε και η ΟΛΜΕ...

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255                                         Αθήνα, 17-11-08
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣ:
1) Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη 2) Τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
ΚΟΙΝ.: -   Γενικό ∆/ντή ΠΕ & ∆.Ε ΥΠΕΠΘ
κ. Κουτρουµάνο Κων/νο - τα ∆Σ των EΛME
Θέµα : Χορήγηση ειδικής άδειας ανατροφής τέκνων
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,
Στο έγγραφό του ΥΠΕΠΘ (Υπ. Απόφ. 54501/∆2/24-4-2008) σχετικά µε τις «άδειες µόνιµων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιος Εκπαίδευσης», αναφέρονται τα εξής: «...Αν ο εκπαιδευτικός κάνει χρήση µια φορά και για ένα παιδί του δικαιώµατος της Ειδικής άδειας ανατροφής (9µηνο) δεν το δικαιούται για άλλα υπάρχοντα παιδιά και ας µην έχουν συμπληρώσει αυτά το όριο ηλικίας των τεσσάρων ετών που προβλέπει ο νόµος...»

Επειδή η εγκύκλιος αυτή είναι έρχεται σε πλήρη αντίθεση αφενός µε το άρθρο 53, παρ. 2 του Ν.3528/07 και αφετέρου µε τις υπ. αριθµ. 496/07 και 64/08 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., αλλά και µε σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ (ενδεικτικά 01/06) που επιλύουν ορθότερα το ζήτηµα, στο ότι δηλαδή «...το δικαίωµα αυτό είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο που δεν έχει ακόµη συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του, άρα είναι δυνατή η διαδοχική χορήγηση της άδειας αυτής», ζητάµε την ανάκληση αυτής της εγκυκλίου και τη χορήγηση της σχετικής άδειας στις/στους συναδέλφους αυτοτελώς για κάθε τέκνο τους.

                                        Για το ΔΣ της ΟΛΜΕ

              Ο Πρόεδρος                                           Ο Γ. Γραμματέας

 
Για να δείτε και το έγγραφο της ΑΣΠΕ...εδώ

Πρόσφατα άρθρα