Προώθηση αιτημάτων πολυτέκνων, πραγματοποίηση εκδηλώσεων,κ.α.

Αρθρογράφος: - Δ/νση ΑΣΠΕ

  • Ενθαρρύνει και καλλιεργεί την ευγενική άμιλλα, τη βράβευση κάθε χρόνο των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών που ξεχώρισαν στον πνευματικό στίβο, που διακρίθηκαν στα γράμματα και τις επιστήμες.

  • Διαφωτίζει και ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες (με σεμινάρια, έκδοση ειδικών αφισσών, βιβλίου "Άτλας Ατυχημάτων, κ.λ.π.) για τους τρόπους πρόληψης των ατυχημάτων και της μείωσης των θανάτων, που αποτελούν μαζί με την υπογεννητικότητα σοβαρές αιτίες συρρίκνωσης του πληθυσμού της πατρίδας μας.

  • Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας στο οποίο υποβάλλει εκθέσεις για τις διαπιστούμενες τεχνικές και λοιπές ατέλειες σχολικών κτιρίων, καθώς και για τους περιβάλλοντες αυτά χώρους που εγκυμονούν κινδύνους για τους μαθητές.

  • Υποβοηθεί κάθε κοινωνική προσπάθεια που αποβλέπει στη στήριξη αναξιοπαθουσών οικογενειών, ενώ αναπτύσσει πρωτόβουλη κοινωνική δράση με την παροχή οικονομικής βοήθειας και νομικής προστασίας σε πολύτεκνες οικογένειες.

  • Βραβεύει κάθε χρόνο προσωπικότητες των γραμμάτων που συμβάλλουν με μελέτες ή άρθρα τους στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων της πολιτείας (για την αλλαγή νοοτροπίας για δημιουργία πολυμελών οικογενειών και λήψεως θετικών μέτρων αντίστοιχα) για το δημογραφικό πρόβλημα.

  • Απονέμει σε ειδικές τελετές τιμητικά βραβεία σε επιχειρήσεις που προβάλλουν και προωθούν τα αγαθά που παράγουν ή εμπορεύματα, με τηλεοπτικές διαφημίσεις που περιέχουν εικόνες και κείμενα που σέβονται τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας, ενώ παράλληλα συντείνουν στη δημιουργία πολυτεκνικής αντίληψης.

  • Διοργανώνει Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια με τη συμμετοχή πολιτικών, ειδικών επιστημόνων, δημογράφων, δημοσιογράφων, κ.λ.π. από τα οποία αντλεί χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα για την επιτέλεση των σκοπών της.

  • Παρεμβαίνει με άρθρα των μελών της, δημόσιες συζητήσεις, προτάσεις της, σχέδια νόμων και τροπολογιών για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ειδικότερα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας.

  • Διατηρεί πολυμελή χορωδία που συγκροτείται από παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, η οποία συμμετέχει σε εθνικές και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.

Πρόσφατα άρθρα