Η Α.Σ.Π.Ε. (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1931 και από τότε έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των Πολυτέκνων, τη μελέτη και την προώθηση των αιτημάτων τους, και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία προασπίζεται το θεσμό της οικογένειεας και αγωνίζεται για τη διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων, καθώς και για την αφύπνιση όλων των δυνάμεων της χώρας, για την επίλυση του Δημογραφικού προβλήματος.

Οι 180 χιλιάδες περίπου Πολύτεκνες οικογένειες, που ανήκουν στους Συλλόγους -μέλη της και έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους νόμους εφοδιάζονται ατελώς απο τη Συνομοσπονδία, δια μέσου των πολυτεκνικών Συλλόγων, με τα απαραίτητα βιβλιάρια - ταυτότητες για την πολυτεκνική ιδιότητα.

Η Α.Σ.Π.Ε., βάσει των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων νόμων, απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα  και χορηγεί τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά τόσο για το επίδομα / σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα που θέσπισε η πολιτεία, καθώς και για κάθε νόμιμη χρήση (διορισμούς, μετεγγραφές, εισαγωγή σε ορισμένες σχολές, στεγαστικά δάνεια κ.λ.π.).

Πρόσφατα άρθρα